2. kolo prijímacích skúšok

  1. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre študijné odbory:

8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby  (2 miesta)

8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba  (1 miesto)

pre školský rok 2022/2023, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2022 (utorok) so začiatkom o 8.00 hod. Prihlášky na prijímacie skúšky je potrebné zaslať do 13.6.2022 na adresu školy (Škola umeleckého priemyslu, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica), alebo prostredníctvom Edupage.

Ing. Miroslav Jausch

riaditeľ školy

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu