Termín talentových skúšok na školský rok 2023/2024 pre študijné odbory:

–   1. termín: 02. máj 2023

–   2. termín: 11. máj 2023

– 8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba – 5 žiakov

– 8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby – 5 žiakov

– 8641 M       propagačné výtvarníctvo – 9 žiakov

– 8610 M       odevný dizajn – 8 žiakov

– 8604 M       grafický dizajn – 9 žiakov

– 8603 M       grafický a priestorový dizajn – 8 žiakov

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ do 20.3.2023.

EDU ID : 100018809

Pomôcky na talentové skúšky

Podmienky a kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Podmienky a kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

V prípade záujmu o konzultácie na talentové skúšky nás kontaktujte na mailovej adrese: konzultacie.supbs@mikovini.sk

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu