OBČIANSKE ZDRUŽENIE“ PRIATELIA SPŠ SAMUELA STANKOVIANSKEHO“

Na Spojenej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sme pred 12 rokmi založili tiež občianske združenie „ Priatelia SPŠ Samuela Stankovianskeho“. Združenie má charakter nezávislej, otvorenej, neziskovej organizácie, ktorej cieľom je pomôcť škole pri finančnom zabezpečení jednotlivých odborov, modernizácii učebných pomôcok, propagácii otváraných odborov, pri zabezpečení odborných seminárov a tiež vytváraní podmienok pre SOČ študentov a pod.

Ak ste sa rozhodli venovať nám 2 % svojich daní, treba postupovať nasledovne:

a/ ak ste zamestnaní u jedného zamestnávateľa, stačí vyplniť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a k vyhláseniu priložiť Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov , ktoré Vám vystavia v mzdovej učtárni. Tieto dve vyplnené tlačivá treba odovzdať čo najskôr /najneskôr však do 30.4.2024/ na príslušnom daňovom úrade podľa Vášho bydliska. Prípadne ich doručte našej škole do 24.4.2024.

b/ ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, súčasťou tohto priznania je vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov – termín do 31.3.2024. Údaje o našom občianskom združení, ktoré budete vpisovať, sú uvedené na konci tohto textu.

Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2023 vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predložíte o tom potvrdenie. Ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, môžete poukázať 2%.

c/ ak ste právnická osoba, tak

1) ak ste v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
2) ak ste v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

K vyplneniu tohto vyhlásenia sú potrebné nasledovné údaje o našej neziskovej organizácii:

IČO: 37957015
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Priatelia SPŠ Samuela Stankovianskeho v Banskej Štiavnici
Sídlo – Ulica: Akademická
Číslo: 13
PSČ: 969 15
Obec: Banská Štiavnica

Za prejavenú ochotu a pomoc vopred ďakujeme.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu