Škola umeleckého priemyslu

Akademická 13 969 15 Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:

Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka:

045/6911431
Email: sup@mikovini.sk
Kód školy: 664506

EDU ID: 100018809