Zaujíma ťa počítačová grafika? Máš záujem naučiť sa úpravu fotografii na počítači alebo tvoriť vlastné grafické materiály, www stránky alebo publikácii, tak potom je pre teba ako stvorený. Naučíš sa orientovať v tvorbe vektorových obrázkov a bitmapovej grafiky a základy pre prácu z rôznymi grafickými softvérom, ktoré použiješ na tvorbu propagačnej grafiky pre rôzne štúdia, časopisy, reklamné agentúry a pod..

Absolvent odboru pracuje v oblasti grafického dizajnu, zameranej na propagáciu a vizuálnu komunikáciu. Vie presadiť aj zrealizovať nové netradičné návrhy na plagáty, logá, vizitky, hlavičkové papiere, orientačné a informačné systémy. Ovláda jednotlivé technologické a digitálne postupy až po konečnú realizáciu, ktorú dokáže multimediálne prezentovať. Dokáže spracovať úlohy v oblasti typografie, knižnej sadzby, ale aj voľnej umeleckej grafiky. Ovláda prácu s počítačom a všetky profesionálne grafické programy, používa písmo, fotografiu, grafiku. Vytvára vizualizáciu návrhov v 2D a 3D aplikácii.

Absolvent sa uplatní v propagačných a grafických firmách, v informačných centrách, dizajnových štúdiách, v štúdiách vizualizácie interiérov a exteriérov, v reklamných agentúrach, vo vlastných firmách.