Štúdium odevného dizajnu je zamerané na tvorivú činnosť v oblasti módy, odevnej tvorby a stylingu.

Žiak počas štúdia rozvíja svoje vedomosti v oblasti výtvarného umenia, ako je napríklad figurálne kreslenie. Naučí sa používať množstvo výtvarných techník, vďaka ktorým bude vedieť svoj nápad vizuálne vyjadriť vo forme odevného návrhu. Zručnosti v oblasti odevného navrhovania sú jedným zo základov pre úspešného módneho dizajnéra. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou je praktická zručnosť, ktorú nadobudne na praktických vyučovacích hodinách. Zoznámi sa s technikami realizácie odevu: od návrhu, modelovania strihu, aranžovania materiálu, až po detailné vypracovanie modelu. Finálny styling, fotka a umelecká prezentácia sú rovnako súčasťou vedomostí v oblasti odevnej tvorby.

Baví ťa dizajn, fashion styling a výtvarné umenie?
Chceš vedieť navrhnúť a realizovať vlastné nápady a predstavy?
Dokážeš sa tvorivo hrať s odevom a doplnkami?
Chceš si ušiť vlastný fashion model?
Baví ťa kresliť a maľovať?
Máš kreatívne a zaujímavé nápady?
Máš chuť naučiť sa šiť na profesionálnych strojoch a realizovať svoj návrh v módnom ateliéri?
Chceš sa naučiť pracovať s novými odevnými materiálmi, zaujíma ťa recyklácia či udržateľnosť materiálov vo fashion odvetví?

Ak si na viacero otázok odpovedal áno, neváhaj! Odbor odevný dizajn je pre teba.

Naučíš sa tu tvorivo hrať a myslieť vo väčšine výtvarných, textilných ale aj počítačových technikách.

Vycibríš si svoj vkus vo fashion dizajne a vo výtvarnom umení vôbec.

Naučíš sa techniku kresby, budeš vedieť hodnoverne zachytiť to, čo vidíš.

Budeš kreatívne myslieť a tvoriť vo výtvarných oblastiach, potrebných pre tvoju budúcnosť.

Neskôr si vyskúšaš svoje vedomosti v praxi u profesionálov a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Aké odborné predmety absolvuješ?

Náhľad na niektoré z nich:

Figurálne kreslenie - ťa naučí správne zachytiť proporcie a fungovanie ľudského tela v kresbe, alebo v maľbe.
Navrhovanie - je predmetom, v ktorom si podľa zadanej témy vymyslíš, navrhneš a rozpracuješ svoj nápad tak, aby si ho následne mohol na praxi zrealizovať.
Konštruovanie a modelovanie - v tomto predmete sa naučíš, ako si vytvoriť papierový strih na model /napr. podľa vlastného návrhu/.
Umelecká prax - na praxi realizuješ svoje návrhy pod dohľadom pedagóga, ktorý ti pomôže pracovať s rôznymi materiálmi a technikami. Naučíš sa šiť jednoduché nositeľné odevy, ale aj zložitejšie módne outfity.
Náuka o materiáloch – dozvieš sa aký textilný materiál si vybrať, aby finálny model zodpovedal tvojmu návrhu.
Výtvarná príprava - pomôže ti spoznať jazyk umenia, výtvarné techniky, kompozičné a tvorivé postupy v kresbe i maľbe.
Dejiny výtvarnej kultúry - ti pomôžu zorientovať sa vo výtvarnom umení od počiatku až po najnovšie súčasné trendy vo svete i na Slovensku.
Základy umeleckej prezentácie - predmet, kde sa naučíš pracovať v grafickom programe Adobe Photoshop.
Technológia - pripraví ťa po teoretickej stránke, ako pracovať s rôznymi technologickými postupmi, ktoré využiješ v praxi.

Čo ťa vlastne chceme naučiť:

- nakresliť, namaľovať to, čo vidíš alebo na čo myslíš
- vedieť pracovať v rôznych materiáloch a realizovať v nich svoje nápady
- pracovať na počítači v grafických programoch
- byť tvorivý/kreatívny
- mať všeobecný prehľad o trendoch vo výtvarnom umení, v reklame a dizajne
- vedieť kriticky hodnotiť seba, ale aj iných
- byť trpezlivý, samostatný a dôsledný vo svojej práci
- vedieť prezentovať svoju tvorbu

Najčastejšie otázky na odbor odevný dizajn:

Je dôležité, aby som navštevoval(a) základnú umeleckú školu?

Nie, navštevovanie základnej umeleckej školy nie je podmienkou na prijatie.

Akým témam sa budem venovať počas štúdia?

Odevné témy, ktoré žiak počas štúdia navrhuje a realizuje, sú: recyklácia materiálu a ručné techniky spracované do odevu, ako sú šaty, sveter alebo iný druh vrchného odevu. Realizácia módneho doplnku /klobúk, čiapka, brošňa.../ sukne, nohavíc, košele, šiat alebo kabáta s využitím odevných techník. V rámci tvorby odevu, má žiak pridelenú tému /napr. inšpirácia Coco Chanel/, na základe ktorej tvorí návrh.

Aké uplatnenie budem mať v praxi?

Po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky sa môžeš uplatniť vo fashion priemysle, napr. ako Visual merchandiser, buyer, Creative executive, Online support pre odevné eshopy a iné. Veľmi populárne sú pozície stylistu či fashion blogera. Samozrejme, v neposlednom rade ako návrhár či Creative diretor, konštruktér, technológ a managér v odevnej firme/značke.
Ak sa rozhodneš ísť na vysokú školu, môžeš si vybrať z rôznych smerov: odevný dizajn, dizajn obuvi, textilné výtvarníctvo, grafický dizajn, (VŠVU v Bratislave, UMPRUM v Prahe, UTB v Zlíne), alebo sa rozhodneš pre voľný výtvarný smer maľba, grafika, socha, multimédiá VŠVU v Bratislave, AU v Banskej Bystrici, FVU v Košiciach, UMPRUM v Prahe, AU v Prahe atď....

Kde a kedy navštevujú vaši žiaci povinné umelecké praxe?

Počas druhého a tretieho ročníka sa zúčastňujú praxe buď podľa vlastného uváženia alebo im škola poskytne ponuky firiem, z ktorých si vyberú. Niektorí žiaci absolvujú prevádzkovú prax v zahraničí - v Nemecku, Španielsku, Anglicku či Írsku /podmienka: dobrá angličtina/.

Akými priestormi disponuje váš odbor?

Odbor odevný dizajn disponuje vlastným ateliérom a dielňou - na navrhovanie, prax, či výtvarnú prípravu. Má k dispozícii počítačovú učebňu pre výučbu v grafických programoch. A tiež ateliér na figurálne kreslenie.

Čo je to plenér/krajinársky kurz?

Plenér sa koná každý rok v mesiaci máj a absolvujú ho žiaci 1. ročníka. Trvá 5 dní, počas ktorých žiaci vytvoria niekoľko prác, zachytávajúcich architektúru mesta Banská Štiavnica alebo okolitú prírodu. Počas tohto týždňa žiaci nemajú teoretické predmety, venujú sa len kresbe a maľbe v exteriéri pod odborným dohľadom pedagógov. Posledný deň plenéru sa jednotlivo hodnotia práce žiakov. Plenér je nezabudnuteľnou tvorivou skúsenosťou pre žiakov, ktorá im pomáha zdokonaľovať sa v tvorbe a spoznávať svoje okolie.

Aké požiadavky sú kladené na žiaka odboru odevný dizajn?

Hlavnou požiadavkou je, aby mal žiak vzťah k dizajnu a výtvarnému umeniu. Mala by ho baviť klasická kresba, maľba, navrhovanie odevov, či rôzne výtvarné techniky - tvorenie všeobecne. Mal by mať chuť objavovať, vytvárať niečo nové, prekonávať prípadné prekážky. Najdôležitejšou požiadavkou je však chuť učiť sa a tvoriť.

Ako prebiehajú talentové prijímacie skúšky?

Talentové prijímacie skúšky pozostávajú z dvoch tém, ktoré prebiehajú počas jedného dňa. V prvej téme sa žiakovi hodnotia jeho zručnosti v kresbe podľa rôznych modelov a jeho vlastná kreativita a nápaditosť v druhej téme. Na spracovanie tém majú záujemcovia stanovený čas, do kedy majú zadania vytvoriť. Dôležitou súčasťou hodnotenia sú aj domáce práce. Rozhodujúcim predpokladom je úspešné zvládnutie talentových skúšok.

Poskytujete konzultácie aj pred talentovými prijímacími skúškami?

Áno, počas školského roka sa môžeš ohlásiť u ktoréhokoľvek pedagóga výtvarných predmetov. Spoločne absolvujeme konzultácie, kde ti poradíme a nasmerujeme ťa.
Môžeš využiť deň otvorených dverí, kde si prezrieš aj priestory školy, ateliéry, dielne... Zároveň ti poskytneme konzultácie s viacerými pedagógmi z rôznych odborov.

Čo sú to klauzúrne práce?

Sú to ročníkové práce, ktoré vytvárajú žiaci 1., 2. a 3. ročníka. Na klauzúrne práce je vyhradený jeden týždeň /5 dní/, v ktorom žiaci spracujú jednu vopred zadanú tému. Žiaci v tom týždni nemajú žiadne teoretické predmety, venujú sa len tomu jednému praktickému zadaniu, ktoré majú spracovať od návrhu až po realizáciu. Tvorí sa v ateliéroch daného odboru. V posledný deň prebiehajú obhajoby klauzúrnych prác, kde žiak prezentuje svoju tvorbu. Obhajoby sú verejné, zúčastniť sa ich môžu aj žiaci iných tried a ročníkov. Výsledné práce posudzujú odborní pedagógovia a žiaci sú za svoju tvorbu hodnotení. Jedným z cieľov je aby si žiaci zvykli a naučili sa prezentovať svoju tvorbu aj na verejnosti.