Študijný odbor je umelecký smer, na ktorý sú žiaci prijímaní na základe výsledkov talentovej skúšky. Počas štúdia na škole okrem základných všeobecnovzdelávacích predmetov majú značný počet vyučovacích hodín výtvarnej prípravy, figurálneho kreslenia, dejín výtvarnej kultúry, navrhovania a modelovania odevov, praxe, ale aj odborných odevných predmetov: technológia, konštrukcia odevov, náuka o materiáli, ekonomika. Absolventi tohto študijného odboru získajú zručnosti v navrhovaní a modelovaní odevov a odevného dizajnu, osvoja si prvky výtvarného jazyka a estetické zásady výtvarnej úžitkovej tvorby, získajú vedomosti o vlastnostiach a použití odevných materiálov, získajú znalosti z oblasti organizácie a riadenia odevného priemyslu. Absolventi sa uplatnia ako návrhári a dizajnéri odevných výrobkov a v odevných firmách, ale aj v súkromnom sektore. V oblasti umenia ako kostýmoví výtvarníci, ale aj ako štylisti, či tvorcovia rubrík v módnom časopise.

Profil študijného odboru Odevný dizajn

Zaujímaš sa o módu?  

Rada kreslíš, navrhuješ oblečenie, rada sa obliekaš pekne, nápadito a originálne?

Odevný dizajn je odbor stvorený pre Teba!   

Naučíš sa:


·    Navrhovať odevy, modely

·    Pretvárať svoje nápady a myšlienky do vzorov

·    Vytvárať štýl

·    Hrať sa s farbami

·    Zhotovovať strihy

·    Ušiť sukne, nohavice, blúzky, kabáty…

·    Vytvárať prezentácie na počítači

·    Pracovať s digitálnou fotografiou


Materiálne vybavenie odboru

Využívame ateliéry na kreslenie, na šitie šiciu dielňu, počítačovú učebňu na tvorbu prezentácií.

Prepojenosť s praxou, súťaže

Už počas štúdia sa navrhujú modely na súťaže a rôzne akcie, napríklad Živé šachy, Festival ohňa... Modely si môžeš aj predvádzať, naučíš sa to!
Skúsenosti zo súťaží sú dôležité, nenahraditeľné.

Možnosti štúdia na vysokej škole

Pretože máš maturitu, môžeš si vybrať štúdium na akejkoľvek vysokej škole. Naši absolventi študujú hlavne na školách umeleckého zamerania, ale aj pedagogiku, psychológiu...

Požiadavky na žiaka odboru Odevný dizajn

Čo by si mala spĺňať?

Mať trochu talentu a chuť kresliť, poznávať nové veci a ak budeš mať štipku zručnosti, môžeš už o rok nosiť oblečenie, čo si navrhneš a ušiješ.
Jedinou podmienkou prijatia je Tvoj záujem a úspešné absolvovanie talentových skúšok.

 

Najčastejšie otázky a odpovede na odbor Odevný dizajn

Čo môžem robiť po skončení školy?

Môžeš študovať na vysokej škole, napríklad scénografiu, interiérový dizajn, grafiku, dejiny umenia, maľbu. Môžeš robiť návrhárku v odevnej firme alebo mať vlastný salón. Môžeš byť módnym poradcom a štylistom, môžeš viesť módnu rubriku v časopise. Môžeš pracovať ako kostýmový výtvarník v divadle.
Môžeš pracovať v reklamnej agentúre.


Ako je to s matematikou, fyzikou, chémiou?

Chémiu a fyziku budeš mať rok, matematiku dva.


Má škola internát?

Áno, môžeš si vybrať z viacerých internátov.


Študujú v odbore aj chlapci?

Mali sme jedného, aj nám úspešne skončil, tešíme sa na ďalších.


Je treba aby sme boli absolventmi ZUŠ?

Nie, to vôbec nie je potrebné.

Aký cudzí jazyk sa na škole vyučuje?

Anglický a nemecký jazyk, uvažuje sa o talianskom.