Írsko 2019

Na konci januára sa desať študentov umeleckých odborov vybralo do írskeho Corku, kde pracovali v grafických firmách a knihárskych dielňach. Mnohí študenti sa takto po prvý krát dostali do anglicky hovoriacej krajiny, navyše bývali v rodinách, takže boli vystavení „skúške ohňom“ v zamestnaní i doma. Po tejto náročnej ale pozitívnej skúsenosti viacerí účastníci uvažujú o tom, že po maturitách skúsia šťastie v Írsku. Jedna študentka dokonca ostáva v pracovnom kontakte na diaľku s firmou, v ktorej mala stáž. Zamestnávatelia i partnerská organizácia sa veľmi pozitívne vyjadrovali o znalosti angličtiny i odborných znalostiach našich študentov, čo nás mimoriadne teší. I tu, na smaragdovom ostrove,  tá tráva tam bola naozaj zelenšia, sme navštívili viaceré legendárne miesta. Najviac na nás zapôsobil príboj oceánu o mohérske útesy a návšteva historického mestečka Cobh, čo bola posledná zástavka Titaniku pred odplávaním do Ameriky. Zažili sme veľmi presvedčivú prehliadku múzea Titaniku. Ktoré boli koncipované ako plavba a vstupenky lístky do múzeá predstavovali lodné lístky osôb, skutočne sa plaviacich na Titaniku, takže  na konci prehliadky sme sa mohli pozrieť, či by sme prežili a ďalší osud osoby, ktorej lístok sme si kúpili.

Našťastie sme všetci tieto Erasmovské projekty prežili v zdraví a bez ujmy, bohatší o mnohé skúsenosti, zručnosti, kontakty, priateľstvá, cestovateľské zážitky a zrejme aj o niečo zrelší a múdrejší. Všetci účastníci mobilít dostali za účasť certifikát Europass, ktorý si môžu priložiť k svojim  žiadostiam o zamestnanie a prihláškam na vysoké školy, potvrdzuje získané zručnosti a skúsenosti.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu