Určite ste už zažili pocit, keď ste v rukách držali predmet, z ktorého vyžarovala zvláštna vnútorná sila a harmónia, vyvolávajúca pocit vnútorného uspokojenia. Pocit, prameniaci z vedomia, že držíte predmet, ktorý nie je výsledkom neurčitých, náhodných okolností, ale pozvoľného zrenia, premyslenej koncepcie a profesionálneho majstrovstva.

Tak to je dobrý dizajn. Pojem „dizajn“ sa do druhej polovice dvadsiateho storočia bežne nepoužíval. Je to pomerne mladá výtvarná disciplína, ktorá v posledných desaťročiach preniká do všetkých sfér života a zaznamenáva obrovský príval záujmu. Spomedzi ostatných disciplín úžitkového umenia sa v dizajne asi najviac prejavuje rozpor medzi tvorbou umeleckých diel a nutnosťou funkčného tvaru predmetu každodennej potreby. Úloha stmeliť požiadavku efektívneho používania veci s jej vizuálnou príťažlivosťou do jedného harmonického celku, je výzvou pre každú tvorivú myseľ. Táto úloha vyžaduje všestranných špecialistov, prakticky mysliacich umelcov alebo umelecky cítiacich technikov, ktorí majú odvahu  prekračovať hranice konvenčného myslenia.

Profil študijného odboru

Grafický a priestorový dizajn je jeden z výtvarných odborov, ktorého hlavnou devízou je tvorivá hra. „Hraj sa a vytváraj“ je heslo, ktorým sa budete riadiť ak sa rozhodnete študovať tento odbor. Okrem  zábavy sa  naučíte tvorivej tímovej práci, vycvičíte svoje zmysly na jemnejšie a presnejšie vnímanie, zdokonalíte sa v technike kresby a vytváraní priestorových modelov z rôznych materiálov. Tento odbor vám takisto rozšíri obzory aj v práci s počítačom, hlavne v grafických a 3D priestorových, zobrazovacích programoch. Pomôže vám zorientovať sa v umení od jeho počiatkov až po najnovšie, súčasné trendy. Budete vedieť realizovať svoje nápady a predstavy tak, ako nikdy pred tým. Navrhnúť si svoj vlastný automobil, dom svojich snov alebo vymyslieť telefón budúcnosti. Vytvárať a zdokonaľovať veci každodennej potreby tak, aby nielen slúžili, ale aj priťahovali pozornosť svojou krásou a dokonalým tvarom. Naučíte sa jednoducho vytvárať krajší svet.