Škola umeleckého priemyslu

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2024/2025