Škola umeleckého priemyslu

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 20.3.2022.

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 20.3.2022.

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2023/2024