Škola umeleckého priemyslu

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 08.4.2021.

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 8.4.2021.

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2021/2022