Jesenná univerzita architektúry 2019

V dňoch 15.  až 21. septembra sa Banskej Štiavnici konal už 9. ročník študentského workshopu Jesenná univerzita architektúry 2019 (JUA 2019). Workshopu sa už tradične okrem študentov univerzít a vysokých škôl zúčastnili aj žiaci našej školy z technického odboru Geodézia, kartografia a kataster a tento rok premiérovo aj žiaci z umeleckých odborov Propagačné výtvarníctvo a Grafický a priestorový dizajn. Našu školu  pod vedením Ing. Dalibora Kostru reprezentovali geodeti: Adriana Štrbová, Laura Pekáriková a Jarmila Svitková a pod vedením Ing. arch Marcela Mészárosa výtvarníčky,tretiačky Frederika Mazúrová, Karin Majerová a dizajnérka Viktória Babiaková.

Workshop pravidelne organizuje Fakulta architektúry STU v Bratislave a tento ročník bol zameraný na dokumentovanie zachovaných častí gotických obydlí na území mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica. Náplňou workshopu bola nielen dokumentácia pamiatok ale aj prednášky odborníkov z oblasti histórie, archeológie, histórie umenia, architektúry a baníctva. Počas workshopu popri intenzívnej práci na dokumentovaní pamiatok vznikli medzi účastníkmi priateľské vzťahy, ktoré prispeli k  dobrej pracovnej atmosfére.

Cieľom práce žiakov geodézie na JUA bolo zameranie a vytvorenie vektorového 3D modelu gotickej pivnice, tvoriacej v súčasnosti časť pivničných priestorov domu na ulici Andreja Kmeťa č.2.   Z vykonaných geodetických meraní vytvorili žiaci vektorový 3D model objektu.

Žiačky umeleckých odborov sa sústredili na vytvorenie propagačného návrhu prezentácie neskorogotického objektu Kaplnky sv. Anny s radnicou, ktorá bola výskumom potvrdená už v roku 2007 na mieste súčasnej radnice na Radničnom námestí č.1. Výstupmi boli fyzický model, návrh propagačného stojanu a autorská kniha prezentujúca históriu kaplnky s radnicou.

Výsledky práce účastníkov workshopu JUA boli predstavené verejnosti na vernisáži v sobotu 21. septembra  2019 o 17 00 v detašovanom pracovisku FA STU na Radničnom námestív Banskej Štiavnici. Ohlasy na vystavené práce študentov SPŠ Samuela Mikovíniho na JUA boli veľmi priaznivé. Prínosom bol aj umelecký vklad študentov výtvarných odborov našej školy na JUA.

Na záver ostáva už len poďakovať Ing. arch. Kataríne Voškovej, PhD., celému organizačnému tímu a všetkým účastníkom za príjemne a zmysluplne strávený týždeň.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu