Naša Zdenka Šťavinová je jednotka!!!

Tí, čo poznajú Zdenku Šťavinovú z III. P SPŠ Samuela Mikovíniho, vedia, že je nielen výborná študentka, ale  aj veľmi talentovaná a kreatívna. Dokázala to v uplynulých dňoch, keď sa jej návrh na logotyp dostal do úzkeho finále súťaže, ktorú vyhlásil NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní) v Bratislave.

Išlo o súťaž medzi stredoškolákmi o vytvorenie logotypu národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). V konkurencii 152 študentov z celého Slovenska Zdenka vynikajúco obstála. Najskôr odborná porota vybrala štyroch finalistov, kde Zdenka figurovala! Porota sa zhodla na víťaznom návrhu Zdenky Šťavinovej z III.P. Na slávnostnom vyhodnotení prevzala cenu za I. miesto z rúk samotnej riaditeľky NÚCEM Romany Kanovskej, tablet Samsung Galaxy ,S5e.  Keďže Mgr. art. Ivan Slovenčák, ktorý ju pripravoval, mal povinnosti v Brezne pri výstavbe snehového labyrintu, do Bratislavy s ňou cestovali rodičia. Takže sa ako prví radovali z vynikajúceho umiestnenia svojej dcéry.  Pani  riaditeľka Romana Kanovská bola príjemne prekvapená, že takéto kreatívne práce na vysokej, priam profesionálnej úrovni vznikajú aj na štátnych školách. My vieme svoje… Zdenka nechala za sebou návrhy študentov aj zo súkromných škôl… aj vo finále.

Zdenka Šťavinová vo svojom návrhu použila kružnicový graf, z ktorého každá kružnica predstavuje iný výsledok toho istého výskumu. Farby predstavujú seriózny, zodpovedný, racionálny a stabilný pohľad (modrá), nezávislosť a slobodu (červená), odvahu, spravodlivosť a úctu (žltá).

Logotyp bude využívaný na reprezentáciu Slovenskej republiky počas realizácie výskumu OECD PIAAC doma i v zahraničí. Zdenke Šťavinovej gratulujeme a ďakujeme za zviditeľnenie našej  školy. Zároveň ďakujeme aj Mgr. art. Ivanovi Slovenčákovi za odborné a pedagogické vedenie.

Rozhovor zo Zdenkou Šťavinovou nájdete v najnovšom čísle školského časopisu.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu