Ostravská univerzita na pôde našej grafickej dielne

V dňoch 7. – 11. 10. 2019 sa v našom meste uskutočnil plenér študentov Katedry grafiky a kresby Ostravskej univerzity. Naša SPŠ Samuela Mikovíniho im poskytla priestory novozaloženej grafickej dielne. Študenti hľadali inšpiráciu v uliciach mesta, na Kalvárii, v Botanickej záhrade počas krásnych jesenných dní  babieho leta.

10.10.2019 nám profesori a študenti pripravili prednášku o možnostiach štúdia na tejto univerzite, ktorej sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka všetkých umeleckých odborov. Predstavili nám všetkých päť katedier Fakulty umění v Ostrave.

Katedru intermédií

Katedru maľby

Katedru sochařství

Katedru teorie a dějin

Katedru grafiky a kresby

Študentka magisterského ročníka Katedry grafiky a kresby Erika Kovačičová nám predstavila svoju tvorbu naprieč celým štúdiom a informovala nás o možnostiach spolupráce so všetkými(nielen umeleckými) katedrami univerzity. Naši žiaci využili ponuku osobných  konzultácií o štúdiu, o talentových skúškach a o možnostiach zahraničnej spolupráce.

V nadväznosti na prednášky vyučujúcich, ktoré viedla Mgr. Art Iva Krupicová, sa uskutočnil grafický worshop pod vedením Eriky Kovačičovej, ktorého sa zúčastnili študenti propagačnej grafiky našej SPŠ Samuela Mikovíniho. Workshop sa venoval grafickej technike prenosu upravených fotografických predlôh, ktorá funguje na princípe podobnom litografii  (kameňotlač). Študenti z Ostravy pripravili podklady, z ktorých naši žiaci tvorili zaujímavé kompozície. Tie potom  prenášali do tlače.

Naša spolupráca s Katedrou grafiky a kresby Fakulty umění z Ostravy priniesla nové a podnetné skúsenosti, zážitky a nepochybne obohatila všetkých zúčastnených .

Mgr. Zuzana Bobová

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu