Krajské kolo SOČ 2020

42 . ročník Krajskej prehliadky SOČ v Banskej Bystrici a SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici

16.4.2020 sme od vedenia školy dostali skvelú a povznášajúcu správu, ktorá v týchto pohnutých časoch zapôsobila ako balzam pre dušu pedagógov, študentov – autorov prác, ich školiteľov a publikum, ktoré vo veľkej posluchárni sledovalo výborné obhajoby prác školského kola SOČ v školskom roku 2019/2020. Plná poslucháreň, účasť vedenia školy, súťažiaci vyobliekaní takmer ako na stužkovú vytvorili dôstojnú atmosféru školskej prehliadky. Tešili sme sa, že do krajského kola postúpili kvalitné práce, nad ktorými strávili študenti desiatky hodín v laboratóriách, v knižnici, za počítačom, v teréne…..

Priznávame, že naše ambície v krajskom kole boli odvážne a veru dočkali sme sa. Ale pekne po poriadku.

Vzhľadom k súčasnej situácii ŠIOV ako organizátor SOČ navrhol náhradný postup pre realizáciu krajských kôl a zároveň aj celoštátneho kola SOČ. Zvolil si dištančnú formu prehliadky, ktorú podporil aj minister školstva. Ako prebiehala v histórii SOČ ojedinelá súťažná prehliadka? Do 14.4.2020 si odborné komisie preštudovali súťažné práce a po vzájomných konzultáciách určili poradie.

Naše horúce “sočkárske“ želiezka nesklamali a pre svoju SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici priniesli vynikajúce umiestnenia. (Pozri: prílohu) Získali sme 4 prvé a 4 druhé miesta, ktoré postupujú do celoštátnej prehliadky SOČ. Ďalej sme získali aj 2 tretie miesta. Krásne vysvedčenie pre našu Alma mater!

1.miesto:

Lukáš HRNČIAR  (IV.B), školiteľ : Ing. Martin MELICH

Sára MIŠUTOVÁ (IV.Z), školiteľka : Ing. Slávka KAŠIAROVÁ, PhD.

Martin SLÍŽIK (IV.Z), školiteľka Ing. S. KAŠIAROVÁ, PhD.

Dominika KRUŽLIAKOVÁ a Viktória BABIAKOVÁ (III.D),

školiteľ: Ing. arch. Marcel MESZÁROS

2.miesto:

Alica JANOVIČOVÁ (IV.Z.), školiteľka: Ing. S. KAŠIAROVÁ, PhD.

Tomáš BAŠTA (IV.B), školiteľ: Ing. M. MELICH

Marek OBRCIAN (IV.G), školiteľka: Ing. Ingrid MIHÁLIKOVÁ

Marek MOJŽIŠ (IV.Z), školiteľka: Ing. S. KAŠIAROVÁ .PhD.

3.miesto:

Michaela MURINČEKOVÁ (IV.Z), školiteľka: Ing. S. KAŠIAROVÁ, PhD.

Veronika PIPÍŠKOVÁ ( IV.Z), školiteľka: Ing. S. KAŠIAROVÁ, PhD.

Vedenie školy ďakuje všetkým žiakom a ich školiteľom za príkladnú a úspešnú reprezentáciu školy. Zvláštne poďakovanie patrí Ing. Slávke KAŠIAROVEJ, PhD. za obetavú prácu pri organizovaní školského kola SOČ a za prípravu šiestich prác, ktoré zabodovali v krajskej prehliadke. Veľké ďakujem si zaslúžia aj vyučujúci, ktorí  pomáhali žiakom zo IV. Z: PhDr. D. Bartošovej, Ing. M. Drengubiakovi a Ing. Arch. M. Meszárosovi. S napätím očakávame, ako sa naši štyria súťažiaci umiestnia v celoštátnom kole. Držme im palce!

Mgr. Beata Chrienová

SOC2019_001

Školské kolo SOČ 2019

Úspešný 41. ročník SOČ vo veľkej posluchárni

27. februára 2019 sa v dôstojnom akademickom prostredí veľkej posluchárne SPŠ Samuela Mikovíniho konal už 41. ročník SOČ, ktorý otvorila Ing. S. Kašiarová. Privítala vedenie školy, porotcov , súťažiacich a divákov. S potešením konštatovala vysoký počet súťažiacich prác.

Súťažiacim popriala veľa zdaru, žiadnu trému a spokojných divákov z radov spolužiakov.

V prítmí posluchárne svietili monitory počítačov štvrtákov a tretiakov SPŠ Samuela Mikovíniho, ktorí predstavili svoje súťažné práce formou prezentácií. Niektoré práce vynikali a zaujali témou, rozsahom príprav a celkovým využitím. Myslíme si, že víťazné práce, ktoré postupujú do krajského kola majú ambície uspieť aj celoštátnom kole SOČ.

Scenár41. školského kola SOČ na SPŠ Samuela Mikovíniho zahŕňal predstavenie práce, ktoré sa má vtesnať do desiatich minút, otázok komisie či publika a následných cenných rád a pripomienok vyučujúcich, ktorí pravidelne pripravujú našich žiakov a poznajú nároky krajského a celoštátneho kola SOČ. V školskom kole išlo o čo najlepšie prezentovanie výsledkov niekoľkotýždňovej práce súťažiacich, ktorí neľutovali svoje osobné voľno a trávili v laboratóriách, odborných učebniach a v ateliéroch more času, kým dospeli do cieľového štádia.

SOC2018_01

Slovenské kolo SOČ 2018

25.-27. apríla 2018 sa uskutočnil 40. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR vo výskumnom centre Žilinskej univerzity v Žiline. V stredu 25. 2018 po registrácii súťažiacich čakali zaujímavé exkurzie a o 19:00 slávnostné otvorenie jubilejného 40. ročníka SOČ v novej menze.

Súťažiacich privítala rektorka žilinskej univerzity Ing. Tatiana Čorejová,  nasledoval príhovor županky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a príhovor riaditeľa Inštitútu odborného vzdelávania Michala Nemca.

26.4. sa od 8:00 konali obhajoby prác študentov, popoludní nasledovala diskusia k prácam po jednotlivých odboroch.

Všetci účastníci sa zhodli, že účasť na celoštátnej prehliadke SOČ je mimoriadne náročná na prípravu i samostatné prezentovanie prác. V jednotlivých kategóriách bolo mnoho zaujímavých prác na veľmi dobrej úrovni , stále je možné načerpať nové inšpirácie, ako práce zdokonaliť .

O 19:00 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie  a odovzdanie cien, oslava pokračovala diskotékou pre študentov.

V celoštátnej prehliadke sme mali 5 želiezok v ohni, dve z nich siahali na méta najvyššie: krásne I. miesto vo svojej kategórii obsadila Anna Fulajtárová  zo IV. B.  Dvojica: N. Jančoková a P. Slováčeková sa umiestnila na 2. mieste. Uvádzame práce, ktoré postúpili z Krajského kola SOČ v Lučenci:

Kategória 03

Využitie lipázy pri reštaurovaní papiera – P.E Kelemenová – IV.B (Ing. Elena Šlauková)

Kategória 03 – 2. miesto

Ručná výroba mydiel – L. Vicianová  – IV.B (Ing. Elena Šlauková)

Kategória 06 – 2. miesto

Využitie slimačieho slizu achatin vo farmakologickom priemysle – A. Fulajtárová – IV.B (Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.)

Kategória 10 – 1. miesto

GIS vo forme MIS pre obec Voznica– N.Jančoková , P.Slováčeková – IV.G (Ing. Ingrida Miháliková)

Kategória 06 – 2. miesto

Interaktívna mapa čiernych skládok odpadu na území mesta Banská Štiavnica – M. Blahút – IV.G (Ing. Dalibor Kostra)

Ing. Miháliková Ingrida

Od 24. apríla do 27 . apríla sme sa zúčastnili Celoštátnej prehliadky SOČ v Žiline.  Do Žiliny sme sa odviezli autobusom, v ktorom  boli víťazi  Krajského kola SOČ , ktoré sa konalo v Lučenci.  Exkurzia na Žilinskej univerzite bola zaujímavá,  predstavili nám  svoje študijné odbory.  Neskôr sme sa ubytovali a podľa pokynov usporiadateľov sme sa presunuli na večeru. Nasledovalo  slávnostné otvorenie,  kde  nám predstavili  osobnosti zo žilinského kraja,  potom  nasledoval kultúrny program .  Na ďalší deň sme sa opäť vrátili na univerzitu , kde nás čakal náročný deň  obhajoby prác. Každý z nás  bol zaradený do príslušného odboru,  v  každom odbore súťažilo 16 súťažiacich a štvorčlenná odborná komisia prísne hodnotila. Konkurencia bola naozaj veľká, všetci mali podľa môjho názoru veľmi dobré práce. Po obhajobách nasledovala diskusia , kde komisia analyzovala  naše práce, v čom sme robili chyby, ale zároveň nás aj vydvihla a to tým , že je veľmi dobré a prospešné, že aj mladí ľudia majú záujem o SOČ a disponujú úžasnými  nápadmi. Po náročnom dopoludní sme sa vydali na obed a  po chvíľke  pauzy a oddychu, zasa naspäť do univerzitných priestorov. Nasledovalo slávnostné vyhodnotenie Celoštátneho kola SOČ, ktoré sa týkalo všetkých prác.   Keď sa umiestnil niekto z nášho kraja na 1. až. 3. mieste prestížneho Celoštátneho kola SOČ, všetci sme sa tešili.  O to väčšia radosť , keď ocenení pochádzali z  našej školy. Na krásnych druhých miestach sa umiestnili rovno dve naše práce  .  Nasledovalo vyhodnotenie môjho odboru: zdravotníctvo a farmakológia.  Vyhodnocovanie  začalo   od 5. miesta po 1. priečku. Najprv som   nevenovala vyhlasovaniu výsledkov prílišnú  pozornosť, aj   som si povedala , že ja tam určite figurovať nebudem … No potom to prišlo… Získala  som  1. miesto ! Spočiatku som  nechcela ani veriť, že prečítali moje meno. Nevedela som, či sa mám smiať, alebo plakať. Dlho som sa spamätávala, veď počas celej obhajoby som bola prechladnutá. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Priniesla som do svojej školy ocenenie najvyššie: 1. miesto z Celoštátneho kola SOČ v odbore 06:zdravotníctvo a farmakológia.

Anna Fulajtárová, IV.B

KKSOC2018_010

Krajské kolo SOČ 2018

Krajské kolo SOČ 2018 sa konalo  v metropole Novohradu – Lučenci. Účastníkov SOČ privítala primátorka Lučenca PhDr. Alexandra Pivková v impozantnej secesnej synagóge, ktorá po zrekonštruovaní slúži  ako multikultúrny stánok mesta. Tanečné vystúpenie folklórneho súboru Ipeľ bolo príjemným spestrením pre súťažiacich Krajského kola SOČ 2018. Aspoň na chvíľu zabudli na trému pred obhajobami a prezentáciami svojich súťažných prác. Okolo 180 súťažiacich v sedemnástich kategóriách (17) privítal aj predseda Krajského kola SOČ 2018 pán Viktor Šokotko. Po oficiálnej časti sa presunul sprievod súťažiacich spolu so svojimi školiteľmi a porotcami do budovy Súkromného gymnázia na Gemerskej ceste v Lučenci, kde sa súťažilo, prezentovalo a stresovalo do neskorých poobedňajších hodín. Vyhodnotenie jednotlivých kategórií sa neobišlo bez sklamaní, nenaplnených ambícií a očakávaní. Našu SPŠ Samuela Mikovíniho na Krajskom kole SOČ 018 v Lučenci reprezentovalo 9 najlepších prác, ktoré postúpili zo školského kola SOČ.

 Vyhodnotenie Krajského kola SOČ  zo dňa 6.4.2018 – Lučenec

Kategória 03 – 1. miesto

Využitie lipázy pri reštaurovaní papiera – P.E Kelemenová – IV.B (Ing. Elena Šlauková)

Kategória 03 – 2. miesto

Ručná výroba mydiel – L. Vicianová  – IV.B (Ing. Elena Šlauková)

Kategória 06 – 2. miesto

Využitie slimačieho slizu achatin vo farmakologickom priemysle – A. Fulajtárová – IV.B (Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.)

Kategória 10 – 1. miesto

GIS vo forme MIS pre obec Voznica– N.Jančoková , P.Slováčeková – IV.G (Ing. Ingrida Miháliková)

Kategória 06 – 2. miesto

Interaktívna mapa čiernych skládok odpadu na území mesta Banská Štiavnica – M. Blahút – IV.G (Ing. Dalibor Kostra)

Kategória 04 – 3. miesto

Izolácia plazmidovej DNA z buniek Escherichia coli- S. Štrbová – IV.B (Ing. Elena Šlauková)

Kategória 07 – 3. miesto

Nebezpečenstvo aflatoxínov v poľnohospodárskej výrobe – M.Vozárová – IV.B (Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.)

Neumiestnili sa na popredných miestach:

Priestorový pútač pre firmu Mamut  – A. Lužina – IV.D (Ing. arch. Marek Lichard)

Obalový dizajn –káva- K. Stieranková – IV. D (Mgr. art. Ivan Slovenčák)

 Celoštátne kolo sa koná 24.4. – 27.4.2018 vo Výskumnom centre v Žilinskej univerzity, kde postupujú žiaci, ktorí získali 1. a 2. miesto. Našu školu bude reprezentovať 5 prác.

soc_2018_012

Výsledky školského kola 40. ročníka SOČ

SOČ Kategória 03:

1.miesto: Využitie lipázy pri reštaurovaní papiera – Petra -Ema Kelemenová

 2.miesto: Ručná výroba mydiel – Lea Vicianová

Kategória 04:

1.miesto: Izolácia plazmidovej DNA z buniek Escherichia coli- Soňa Štrbová

Kategória 05:

1.miesto: Interaktívna mapa čiernych skládok odpadu na území mesta Banská Štiavnica –Marek Blahút

 Kategória 06:

1.miesto:

Využitie slizu slimáka Achatina reticulata vo farmakologickom priemysle – Anna Fulajtárová

 Kategória 07:

 1.miesto:

Nebezpečenstvo aflatoxínov v poľnohospodárskej výrobe-   Michaela Vozárová

 Kategória 10:

1.miesto :

GIS vo forme MIS pre obec Voznica – Natália Jančoková , Petronela Slováčeková

2.miesto: Priestorový informačný systém severnej časti botanickej záhrady v Banskej Štiavnici –Dávid Ilavský

 Kategória 16:

1.miesto: Priestorový pútač pre firmu Mamut  – Adam Lužina

2.miesto: Obalový dizajn –káva- Klaudia Stieranková

 

Hodnotiaca komisia:

Ing. Ingrida Miháliková

Ing. Mária Siváková

Ing. arch. Pavel Fabian

 

Krajského kola, ktoré sa bude konať 6.4.2018 na Gymnáziu v Lučenci, sa zúčastnia žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste.

  1. ročník SOČ sa konal vo veľkej posluchárni SPŠ Samuela Mikovíniho, kde mohli sledovať priebeh súťaže naši žiaci vo väčšom počte.

V SOČke súťažilo 14 prác a 15 žiakov.

Uvedené práce SOČ do krajského kola nepostúpili:

Geometrický plán – zameranie zmeny – Erik Hamaliar

Vytýčenie príjazdovej cesty- Tomáš Bartolovic

Priestorový pútač pre firmu Salomon- Martina Čipčalová

Priestorový pútač pre firmu Zajo- Kristína Stieranková

Naše poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich školiteľom, ktorí svoj voľný čas venovali príprave SOČ.

untitled-2_original

Slovenské kolo SOČ 2017

Vynikajúce umiestnenie SPŠ S. Mikovíniho na 39. ročníku celoštátnej prehliadky SOČ
V dňoch 25.–28. apríla 2017 sa v priestoroch SPŠ Jozefa Murgaša a SPŠ odbornej Pod Bánošom v Banskej Bystrici konal 39.ročník celoštátnej prehliadky SOČ.

V sedemnástich súťažných odboroch si vyskúšali svoje zručnosti, nápady a vedomosti žiaci stredných škôl z celého Slovenska, ktorí postúpili z krajských kôl SOČ. Našu školu reprezentovali žiaci štvrtého ročníka odboru geodézia kartografia a kataster: Filip Frčka za odbor 10 stavebníctvo, geodézia, kartografia a Matúš Macek za odbor 08 hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch, ktorí v krajskom kole SOČ zvíťazili.

Usporiadatelia pripravili 26. apríla pre súťažiacich prehliadku múzea SNP.

Slávnostné otvorenie 39. ročníka SOČ bolo sprevádzané laserovou šou, príhovormi riaditeľa ŠIOU, predsedníčky celoštátnej odbornej komisie, riaditeľov usporiadateľských škôl, primátora BB a bohatým kultúrnym programom v aule SZU.

Celoštátna prehliadka pokračovala 27.apríla obhajobami prác a následnou diskusiou. Všetci účastníci sa zhodli, že účasť na celoštátnej prehliadke je mimoriadne náročná. V jednotlivých kategóriách mali možnosť vidieť mnoho zaujímavých prác z rôznych regiónov Slovenska, posúdiť úroveň svojej práce, prípadne ju zdokonaliť .

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sme v napätí očakávali, potvrdilo sa , že systematická práca, dobrý nápad a primerané nadšenie sa vypláca. Sme veľmi hrdí na vynikajúce umiestnenie nášho maturanta, žiaka IV.G Filipa Frčku, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v celoštátnej prehliadke SOČ v kategórii 1 0 stavebníctvo, geodézia, kartografia .Okrem diplomu za 1. miesto a vecnej ceny od zástupkyne ŠIOU si zároveň prevzal aj Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za vynikajúcu súťažnú prácu s prírodovedným zameraním.

Filipovi Frčkovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu SPŠ Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici a do budúcna mu želáme ešte veľa kreatívnych nápadov. Veríme, že ďalšie úspechy sa skoro dostavia. Matúš Macek sa tiež dôstojne zhostil obhajoby svojej práce, ktorá bola zaujímavá a podnetná. Dostal účastnícky diplom a od nás pochvalu.

Ing. Ingrida Miháliková ,konzultantka SOČ

Riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič prijal úspešných geodetov Filipa Frčku a Matúš Macek spolu s vyučujúcimi Ing. Ingrid Mihálikovou a Ing. Daliborom Kostrom, ktorí ich pripravovali a priviedli k vynikajúcemu umiestneniu na krajskom a celoštátnom kole SOČ. Všetkým poďakoval za úspešnú reprezentáciu školy a zároveň ich aj finančne odmenil.

001

Krajské kolo SOČ 2017

Výsledky školského kola SOČ 2016

Chemická odborná učebňa – 25.II.2016

Súťažná prehliadka SOČ na našej škole opäť ukázala, akým pestrým potenciálom študijných odborov disponujeme . Už samotné témy SOČ napovedajú, že sa oplatilo investovať kopu času, úsilia a entuziazmu do ich prípravy. Z uvedených prác postupujú do krajského kola prvé dve v  každom odbore.

Odbor-10 Stavebníctvo, geodézia , kartografia

– práce geodetov boli motivované  kultúrnym a prírodným prostredím Banskej Štiavnice, ich predmetom bolo zameriavanie a vytváranie 3D modelov. Niektoré práce ašpirujú  na praktické využitie v turistickom ruchu a môžu byť pre naše mesto veľkým prínosom. Dokážu pomocou interaktívnej mapy poskytnúť presné informácie o osobnostiach pochovaných na evanjelickom cintoríne nad Klopačkou alebo podnetom pre úpravu a revitalizáciu frekventovaného a  doposiaľ nevyužitého územia pod Starým zámkom

1.miesto

Priestorový digitálny vektorový model kaplnky Sv. Jána Nepomuckého vo Svätom AntoneLeonard Vladimír Rinesch

2.miesto

Geometrický plán – zameranie zmeny –Martin Schneider

3.miesto

Priestorový digitálny vektorový model Domu smútku na židovskom cintoríne v Banskej ŠtiavniciĽudovít Chovanec

4.miesto

LIS turisticky zaujímavých trás v meste Banská Štiavnica

Miroslav Klinovský/ LIS Land information system/

5.miesto

Priestorový digitálny vektorový model územia ako podklad

projektovania úpravy a revitalizácieAlena Laššáková

Odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia

1.miesto

Lišajníky ako bioindikátory znečistenia ovzdušia v Banskej Štiavnici   –Ivana Majerová /Biomonitoring pomocou lišajníkov -17 druhov , prebiehal na 20-tich stanovištiach v B. Štiavnici, aby potvrdil kontamináciu ovzdušia lokálnymi zdrojmi vykurovania. Žiačka po prvýkrát v našom meste realizovala uvedený typ meraní a navrhla aj možnosti eliminácie rizika a ochranu zdravia obyvateľov/

2.miesto

Recyklácia papiera v umeleckej úžitkovej tvorbe – Martina Országhová/ 11 zaujímavých kreatívnych modelov vytvorila žiačka z roliek toaletného papiera ako príklad recyklácie /

Odbor 04-Biológia

1.miesto

Vplyv chovu a služobného výcviku psov na správanie a choroby psovMária Rihová / Adeptka štúdia kynológie v spolupráci s PZ v Žiari nad Hronom navrhla inovatívny postup pri výcviku služobných psov. Na základe prieskumu u policajných psovodov a súkromných majiteľov psov navrhla vhodné plemená na výcvik pre vybrané aktivity, identifikovala možné ochorenia a zmeny v správaní psov. Takáto téma bola po prvýkrát v SR realizovaná v Policajných zložkách SR/

2.miesto

Meranie fyzikálnych parametrov v  pracovnom prostredí Danka Ďurkovičová /Fyzikálne faktory : hluk, svetlo, vlhkosť a používanie pracovných pomôcok  vyhodnocovala na vzorke dvoch ZŠ, dvoch SŠ a v siedmich priemyselných podnikoch. Navrhla odporúčania na zlepšenie pracovných podmienok žiakov i pracovníkov /

Odbor 16-Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

1.miesto

Gotická sáčková väzbaLucia Hlaváčová

2.miesto

Modifikácia dobového odevuĽudmila Uhrínová

3.miesto

Naša existencia ako súčasť ekosystémovZuzana Lehká

Pozrime sa na niektoré práce bližšie.

GEODÉZIA – práce geodetov boli motivované kultúrnym a prírodným  prostredím Banskej Štiavnice

Umelecké odbory bodovali nezvyčajnými prácami, veď už víťazná práca je toho dôkazom. Parafráza na gotickú sáčkovú väzbu/ ktorá je veľmi vzácna, dochovalo sa len 25 originálov na celom svete /má ambície zabodovať už aj tým, že využíva dobové technológie a materiály . Napríklad blok z ručného papiera bol vyrobený v našej papierni, použili sa pergamenové predsádky a na sponách technika leptu a puncovania.

Korzet ako  modifikácia dobového odevu dokázal remeselnú zručnosť a odvahu autorky popasovať sa s náročnou úlohou, ktorej predchádzala rekonštrukcia pôvodného dobového korzetu . Bavlnený batist a špeciálne špirálové kovové kostice, robené na mieru ,pomohli dotvoriť profesionálne čistú prácu , ktorá by potrápila aj skúsených divadelných kostymérov.

Skúšobná komisia vyhodnotila SOČ 2016 , vyzdvihla výbornú spoluprácu a atmosféru na obhajobách. Nešetrila slovami chvály na adresu aktívnej účasti súťažiacich, ktorí pohotovo reagovali na otázky komisie. Malé formálne nedostatky obhajob pomôžu postupujúcim súťažiacim odstrániť ich konzultanti.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že pri SOČ technických odborov boli využité prístroje zakúpené z projektu Učíme sa pre prax: Univerzálna stanica Stonex R2 a Envirometer.

p1160702_original

Krajské kolo SOČ 2015

Dňa 27.3.2015 sa na SPŠ Murgaša konalo Krajské kolo SOČ pod záštitou CVČ Junior v Banskej Bystrici. Zo 130 zúčastnených a 17 odborov sme si doniesli päť umiestnení. Súťažiaci zastupovali odbor

Životné prostredie

Martina Copláková – Netradičné využitie  odpadov z domácností

1. miesto odbor  05

Tibor Čavojský –     Návrh na revitalizáciu maloplošného územia v obci Malinová

3. miesto odbor  07

Pavel Sliacky –        Bioplynová stanica v Budči

4. miesto odbor  05

Biotechnológia.a  farmakológia

Dominika Švehlíková- Alimentárne nákazy z mlieka

1. miesto odbor  03

Geodézia, kartografia a kataster

Maroš Pocklan –  Geometrický plán

4. miesto odbor  10

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a postupujúcim z 1. a 2. miesta budeme dňa 22.4.2015 na celoštátnom  kole v Piešťanoch  držať palce !!!!!!!!!

dsc_0152_2__original

Celoštátne kolo SOČ 2014

V dňoch 23.-25.4.2014 sa v Starej Ľubovni konal 36.ročník celoštátneho kola SOČ, na ktorom sa zúčastnilo takmer 400 súťažiacich, porotcov a hostí z celého Slovenska.

Zo SPŠ  S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici z odboru Biotechnológia a farmakológia a  Životné prostredie z krajského kola postúpili

Odbor 04 Biológia: Proteíny krvnej plazmy

Tulipánová Alexandra  (1.miesto)

Odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia :

 Návrh využitia územia sídliska Píly v Prievidzi II

Suchárová  Petra     (2.miesto)

Odbor 07  Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo):

Ekologické zhodnotenie dobudovania 3. a 4.bloku v atómovej  elektrárni Mochovce

Hrnčiarová  Slávka    (2.miesto)

Odbor 03 Chémia, potravinárstvo:

Kontaminácia a degradácia archívnych dokumentov mikroorganizmami

Jedináková Nora   (1.miesto)

Norika Jedináková ako jediná zo všetkých zúčastnených vyhrala 1.miesto v celoštátnom kole SOČ v odbore Chémia, potravinárstvo,za čo jej srdečne všetci blahoželáme. Práca riešila problematiku plesní v starých publikáciách alebo dokumentoch pripravených na konzervovanie a reštaurovanie. Opýtali sme sa na jej celkové  dojmy zo súťaže:

Aký mala celoslovenská súťaž SOČ priebeh?

-Samotná cesta bola nekonečná, ale ani sa nečudujem, veď sme cestovali  až na východné Slovensko, do Starej Ľubovne. Cesta nám trvala šesť hodín, pretože sa nám pokazil autobus. Beriem to pozitívne. Kým sme čakali na iný, spoznali sme sa všetci z Banskobystrického kraja .Najprekvapivejšie bolo, že sme  neboli ubytovaní na školskom internáte, ale v hoteli .Na izbe sme boli tri a cítila som sa tam veľmi príjemne. O naše prázdne brušká sa veľmi dobre starali, len to moje bolo častokrát prázdne. Našťastie na raňajky boli švédske stoly

V koľkých  odboroch sa  súťažilo, koľko adeptov bojovalo?

-Na súťaži SOČ sa zúčastnilo 17 odborov, približne po 16 súťažiacich, čiže konkurencia bola veľká.

Aký máte celkový dojem z tejto súťaže?

Úroveň tejto súťaže bola naozaj vysoká, keďže tu boli najlepší zo všetkých krajov s najlepšími prácami. Každý jeden účastník bol odhodlaný vyhrať, a preto všetci boli pripravení a suverénni. Vyhral ten najlepší.

Aké máte pocity z víťazstva?

Najskôr som to nečakala, no potom som začala dúfať a neskôr ,keď povedali moje meno pred všetkými súťažiacimi, roztriasli sa mi kolená a bola som nekonečne šťastná. Je to odmena za nekonečnú drinu v labáku, aj keď je mi ľúto, že už nemôžem ďalej pokračovať, pretože plesne s ktorými som pracovala, mi prirástli k srdcu.

Kedy a kde sa bude konať medzinárodné kolo?

-To je na tom to najvtipnejšie, že medzinárodné kolo sa tento rok uskutoční v Žiline v septembri.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme Norike veľa úspechov v medzinárodnej súťaži a v ďalšom štúdiu na VŠ, ako aj v celom živote.

Slavomíra Kašiarová, Beáta Chrienová  – SPŠ.Mikovínihov Banskej Štiavnici

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu