DOD Odev03

Dni otvorených dverí 2019

Dva dni: 10. december a 11. december boli venované návštevám, ktoré prejavili vážnejší záujem o štúdium na našich technických a umeleckých odboroch. Vo vestibule školy žiaci zaregistrovali uchádzačov o daný odbor a potom ich odviedli do príslušnej učebne alebo ateliéru. Deviataci prichádzali spolu s rodičmi, učiteľmi, výchovnými poradcami. Milé boli dvojice: mamka – naša absolventka alebo starý otec, absolvent chemickej priemyslovky, k nám priviedol svoju vnučku. Nuž, láska k strednej škole pretrváva celý život…

Z prezenčnej listiny sme sa dozvedeli, že najviac žiakov prišlo, prirodzene, z Banskej Štiavnice, zo Žiaru nad Hronom, Zvolena, Krupiny či Prievidze. Vzdialenejšie návštevy zo Skalice, Čadce, Dolného Kubína, Martina, Bánoviec nad Bebravou či Fiľakova k nám merali dlhú cestu, aby získali čo najviac informácií o štúdiu a na vlastné oči videli priestory našej SPŠ Samuela Mikovíniho.

V odborných učebniach, v ateliéroch, v laboratóriách a dielňach do 14:00 hod. čakali vyučujúci odborných predmetov, aby odpovedali na všetky otázky uchádzačov o štúdium.

Dvakrát denne vo vestibule predviedol odevný dizajn módnu prehliadku, ktorú  podobne ako vo Veľkom Krtíši sprevádzala školská kapela. Predviedli kolekcie z klauzúrnych prác a súťažné modely z MMT v Prešove.

Horné poschodie patrilo – Chemikom, ktorí predvádzali v odbornej učebni zábavnú chémiu: horiace ruky, umelú krv, modrú banku. Okrem chémie hravej umožnili deviatakom skúmať preparáty pod mikroskopom. Zaujímavé je, že prezentácie nadchli aj rodičov, ktorí by  neváhali zasadnúť do stredoškolských lavíc SPŠ Samuela Mikovíniho spolu so svojimi potomkami.

Živoťáci mali v triede pripravenú hotovú expozíciu: žiacke práce, prírodniny, diplomy, ukážky recyklovania. Záujem o životné prostredie vzrastá.

Konzervátori papiera okrem nainštalovaných prác predviedli šitie knižného bloku a kaligrafiu – písanie podľa predlohy. V dielni štvrtáčky reštaurovali knihy z 19. storočia. Konzervátori – omietkári modelovali lebku a reliéf podľa predlohy. K dispozícii boli portfóliá, ktoré dopĺňali info o jednotlivých umeleckých odboroch.

Každý odbor, ktorý ponúkame, mal pripravené zaujímavé expozície toho najzaujímavejšieho. Najväčším prínosom DOD 2019 na SPŠ Samuela Mikovíniho bolo, že prichádzali záujemcovia o štúdium individuálne, takže je veľký predpoklad, že sme váhavých dokázali presvedčiť.

Tešíme sa na prípravný kurz a na prijímacie pohovory. VIDÍME SA !!!!!

 

Plagát na výstavu školy

Prezentácia školy vo Veľkom Krtíši

SPŠ Samuela Mikovíniho v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom vo Veľkom Krtíši a Hontiansko – ipeľským osvetovým  strediskom pripravili dvojdňovú výstavu spojenú s prezentáciou študijných odborov našej školy. Vernisáž výstavy sa konala 4. decembra 2019 vo Výstavnej sále MKS. Veľkorysé priestory sály poskytli našej škole prezentovať to najzaujímavejšie, čím disponujeme, teda klauzúrne a maturitné práce, módnu prehliadku, ukážky 3D tlače, živú kresbu, fotografie, propagačné materiály, portfóliá, úspechy našich žiakov na súťažiach. Výstavu sme pripravili najmä pre žiakov základných škôl, ich rodičov, učiteľov, výchovných poradcov a samozrejme aj pre širokú verejnosť. Už počas vernisáže sme zaznamenali vysokú účasť žiakov i dospelých. Záujem o naše umelecké a technické odbory bol veľký, predznamenal motiváciu prísť sa pozrieť aj na „miesto činu“, teda na SPŠ Samuela Mikovíniho do Banskej Štiavnice na Deň otvorených dverí 10. a 11. decembra 2019.

Módna prehliadka odevného dizajnu býva úvodným magnetom a ani tentoraz nesklamala. Spojenie prehliadky so živou sprievodnou hudbou našej školskej kapely sa ukázalo ako geniálny ťah. Vystúpenie bolo plné energie, malo šmrnc, o čo sa postarali ostrieľané modelky vyšších ročníkov, ale ani prváčky nezaostali. Fotoaparáty cvakali, mnohí  dospelí návštevníci boli prekvapení vysokou úrovňou modelov odevného dizajnu.

Vo Veľkom Krtíši nás počas 2 dní reprezentovali: Ing. Elena Šlauková, Mgr. art. Larisa Gombárová, Ing. Dalibor Kostra, Mgr. art. Ivan Slovenčák, Ing. arch. Marcel Meszáros, Mgr. art. Peter Jánošík a žiaci najmä z regiónu V. Krtíša.

Komentované predstavovanie všetkých našich odborov býva osvedčeným  spôsobom, ako zaujať deviatakov, ôsmakov a pravdaže aj ich rodičov. Naši kolegovia v spolupráci so žiakmi jednotlivých technických i umeleckých odborov SPŠ S. Mikovíniho  dokázali vtiahnuť školákov „do deja“. Máme čo ponúknuť: praktické žiacke práce, reštaurovanie kníh, modely , postery…

Technické odbory sa snažili zaujať nádejných chemikov po svojom: žiačky II.B Diana a Kristína predvádzali pokusy z oblasti zábavnej chémie: napr. umelá krv a modrá banka udivovali najmä mladších školákov. Tí starší dali prednosť pozorovaniu preparátov pod mikroskopom. Záujem o chémiu bol primeraný.

Vizuálnu stránku našej expozície vysoko hodnotili hostia už na vernisáži. Celá akcia pôsobila veľmi prirodzeným dojmom a všetci si dúfame, odniesli len pozitívne dojmy a inšpirácie.

Imatrikulacie2019_003

IMATRIKULÁCIE OŽIVILI HISTÓRIU

Na  našej SPŠ Samuela Mikovíniho si ctíme tradície

„SLOVÚTNY PÁN RIADITEĽ, VÁŽENÍ PÁNI PROFESORI a MILÍ ŠTUDENTI!

Dostalo sa mi cti privítať vás a uviesť  tradičné imatrikulácie, ktoré pozostávajú z 2 častí:

 1. Ceremoniálna …kedy privítame jej veličenstvo cisárovnú Máriu Teréziu – panovníčku Rakúsko – Uhorska, veľaváženého pána profesora  SAMUELA MIKOVÍNIHO a komisárov cisárskej Dvorskej komory a dekanov Fakúlt alchýmie, geodézie a umenia na pôde našej Alma mater
 2. Pasovanie prvákov do cechov technických a umeleckých formou tradičného šachtágu ako to páni akademici dodržiavali od 18. storočia

Vaše veličenstvo, rakúska cisárovná a uhorská kráľovná Mária Terézia, ste jedna z najvýznamnejších osvietenských osobností Európy. Vniesli ste do tmy pozostatkov stredoveku svetlo modernej vedy. Rozžali ste ho aj vďaka vzdelaným Slovákom, ktorí pôsobili na vašom dvore:

Ozdoba Uhorska – MATEJ BEL – FUNTÍK

Významný astronóm  – Maximilián HELL

Slovenský Sokrates – Adam František KOLLÁR

A prvý Slovák s titulom inžiniera, ktorého meno nesie naša výnimočná škola: SAMUEL  MIKOVÍNI!!!“

Takto zneli úvodné slová imatrikulácií, ktoré oprašujú staré zvyky banskoštiavnických akademikov. Dovolili sme si „pozvať“ osobnosti, akými boli Mária Terézia, Samuel Mikovíni, predstavitelia jednotlivých fakúlt…

Slávnostný zápis prvoročiakov do jednotlivých umeleckých a technických cechov sa konal na pôde najkrajšej miestnosti našej školy… vo veľkej posluchárni v budove laboratórií. Plná poslucháreň očakávala prekvapenie: slávnostnú komisiu v historických kostýmoch, ktorú nezabudnuteľne uviedli  skvelí bubeníci Vargovci (otec a syn) v aušusníckych uniformách. Za nimi dôstojne prichádzali Mária Terézia, Samuel Mikovíni, dvorská komisia a sprievod (študenti v baníckych uniformách)

Načreli sme do histórie s cieľom obnoviť tradíciu a vybrať z nej to podstatné pre našu „modernú“ dobu.

Keď akademici prežili všetky nástrahy svetských radostí a občas aj študovali a dostali sa do posledného ročníka, takto sa lúčili so Štiavnicou:

„Drahá Štiavnica, si nudným, chudobným, ošarpaným mestom, a predsa nám dávaš tie najkrajšie a najšťastnejšie dni nášho života. Všetko vidíme v zlatých farbách mladosti a rodiacej sa lásky. Všetky tvoje dotyky zostanú v našich spomienkach ako pocity šťastia  z naplnenej túžby a budú nás sprevádzať až po hrob. Naša láska k tebe nezoslabne.

Ty stará Štiavnica! Zobrala si nám srdcia a my sme sa nebránili. Patria ti, aj keď sme sa mnohokrát vysmievali tvojej malosti a starobe a niekedy sme i ponížili tvoju veľkú dušu. MILUJEME ŤA! Si mestom, v ktorom sa rodia tie najkrajšie sny, ktoré snívame celý život. Prepáč nám, že ťa musíme opustiť a svoje sny presnívame ďaleko od teba. Tisícky krásnych chvíľ prežitých medzi tvojimi starými múrmi, to sú tie mocné putá, ktoré nás viažu k sebe. Sú silnejšie ako diaľavy a smrť. Okradli by sme svoje deti, ak by sme zabudli a neurobili všetko pre to, aby ťa aj oni spoznali a mohli pochopiť našu lásku.“ (Banskoštiavnický Salamander)

Milí naši prváci, veríme, že úprimné slová akademikov, ktoré odzneli na rozlúčkovom  večierku so školou a s mestom v roku 1863, sa stanú aj vyjadrením vašich vlastných pocitov, keď ako štvrtáci budete svoju Alma mater opúšťať.

Po slávnostnej časti nasledoval Šachtág, čiže skok cez kožu,  krst prvoročiakov.

Krstní otcovia v baníckych uniformách vyzvali zástupcov prvákov a priviedli ich za pravé ucho k ošliadoru, kde im z cechu chemického jemne kvapli pár kvapiek piva. Potom skočili cez kožu – ošliador, dostali certifikát o prijatí a mohli si vydýchnuť.

Vypočuli si múdre slová starších akademikov:

„Vážení prváci, tretiaci a všetci prítomní!

Všetci za jedného – jeden za všetkých!

Súdržnosť a spolupatričnosť  nás, akademikov, bola povestná, hoci sa tu schádzali študenti mnohých národností.

Ak niektorý z nás ochorel, nikdy sa nestalo, aby zostal bez opatery. Služba bola pri ňom vo dne v noci. Rovnako sa nemohlo stať, aby upadli do dlhov. Ak to hrozilo, vždy sa našiel spôsob, ako ho z beznádejnej situácie dostať.

Študentská spolupatričnosť je ďalšia cnosť, ktorú si máte odniesť zo štúdií na našej škole. Toleranciu, hrdosť na historické korene, z ktorých čerpáme…“

Okrem starých zvykov sme vložili do našich imatrikulácií aj prikázania, ktoré prvákom vymysleli tretiaci.

Prikázania chemické:

 1. Nekradnúť plášť!
 2. Ja som tretiak Pán tvoj, nikdy nebudeš mať iných pánov okrem nás
 3. Cti tretiaka svojho aj tretiačku svoju
 4. Nerozbiješ sklo
 5. Nevezmeš meno triednej nadarmo
 6. Nikdy nevypiješ denaturovaný lieh
 7. Asistentka v labáku má vždy pravdu
 8. Ak nemá pravdu, tak platí predošlé pravidlo
 9. Nezhoršíš známku odpovedajúcemu spolužiakovi
 10. Nikdy nepipetuj ústami (iba ak ťa nevidia)
 11. Neokopíruješ protokol spolužiaka svojho
 12. Nevyleješ kyselinu na parťáka svojho
 13. V škole je vždy teplo, len ty si zle oblečený
 14. Jediné ospravedlnenie neprítomnosti je smrť (za našich mladých čias sme aj to rozchodili)
 15. Nikdy sa na telesnej nebudeš vyhovárať na menštruáciu (hlavne chlapci)
 16. Gaudeamus je tvoja hymna
 17. Svoje vedomosti nezneužiješ na nelegálnu drogovú činnosť
 18. Perník budeš vždy piecť, nie variť

Desatoro geodeta:

 1. Prístroj z ruky nikdy nepustíš, gravitáciu obmedzíš a postaráš sa o jeho bezpečie
 2. Nebudeš rušiť kruhy Drengubiakove
 3. Váž si každý elektrický ohrievať a iné zdroje tepelné
 4. Nikdy nepodceníš oblečenie, kým kamióny nebudú z neba padať, na praxi budeš merať vonku.
 5. Ťahákom nepohrdneš a kamarátovi ho v prípade núdze požičiaš
 6. Pamätaj: sväť dni sviatočné, keď si chorý a máš veľa zastupovaných hodín
 7. Nebudeš žiadostivo túžiť po majetku spolužiaka svojho, ani po jeho desiate alebo pravítku
 8. Chlieb budeš na chodbe jedávať
 9. V prípade núdze opýtaš sa spolužiaka svojho. Nemusíš sa ho báť, geodeti sú jedna veľká rodina.
 10. Nezabiješ profesora svojho!
 11. Odmeriaš hĺbku spolužiačkinej duše a bankomat neukradneš.

PRIKÁZANIA umelcov:

1.Nikdy sa neboj tlačiarne v propagačnom at. , vie vycítiť strach

 1. Neochutnávaj šelak, sú to hmyzie bobky…
 2. Naháňať kolieska od stoličiek môžeš len v grafickej dielni.
 3. Nauč sa piť kávu, do 4. ročníka jej vypiješ hektolitre

5.Priprav rodičov na zmenu farby vlasov a celkového vzhľadu

 1. Rátaj s tým, že vždy keď použiješ bočné schody, výjdeš inde, ako si zamýšľal

7.Nikdy nie je dosť chladno na to, aby ste s telocvikárom nevybehli do terénu.

8.Vchodové dvere nie sú ťažké, len vy ste málo jedli

 1. Nebuďte nadšení z prázdnin, aj tak ich strávite s ceruzkou v ruke
 2. Za vypracovanie týchto dôležitých zásad a upozornení sú prváci z umeleckých odborov povinní priniesť tretiakom čokoládovú tortu!!!!!!!

Na záver prváci  opakovali slová tradičného hesla akademikov:

HLAVNÉ HESLO BANSKOŠTIAVNICKÝCH AKADEMIKOV:

„ŠTIAVNICA a škola  JE TVOJÍM BOHOM, MATKOU, NEVESTOU, SESTROU, MILENKOU – VŠETKÝM!

KTO JEJ UBLIŽUJE, JE AJ TVOJÍM NEPRIATEĽOM!!!!“

Milí prváci, odteraz patríte kráľovskému mestu Banská Štiavnica a  za svoju Alma mater budete pokladať SPŠ Samuela Mikovíniho až do konca svojich dní!“

Keď sme už mali prvákov v pozore, museli predviesť, ako sa naučili študentskú hymnu Gaudeamus igitur. A veru zaspievali ju so cťou.

Imatrikulácie uzavrela prezentácia fotografií , ktoré poskytli tretiaci, aby prváci trochu prenikli do tajov tretiackych študentov.

Mikulas2019_003

Mikuláš na SPŠ Samuela Mikovíniho prišiel načas

Klasická sviatočná trojica: Mikuláš (Dávid), anjel (Vanesa) a čert (Michal) na exkluzívnom dopravnom prostriedku: saniach Santa Mikovíni, zavítala do tried, ateliérov, dielní, kancelárií v romanticky zasneženej SPŠ Samuela Mikovíniho. Zaskočili aj posvätiť  Mikulášsky volejbalový turnaj v preplnenej telocvični. Svojím príchodom vyvolávali úsmevy, dobrú náladu a symbolicky aj obdarovávali cukríkmi a zlatými dukátmi. Čert mal trochu problémy pri vstupe do tried, ale pri dobrej vôli sa mu podarilo preniknúť takmer všade. Osudnou mu bola zborovňa, kde sa ho snažili prepasírovať aj Ing. Kostra a Ing. arch. Meszáros. Prišiel o jednu lyžu, takže hosťovanie na Súkromnej ZŠ Bakomi musel zvládnuť po vlastných. Náš Mikuláš spolu s čertom a anjelom sa s nasadením života došmýkali na miesto určenia, kde ich Bakomáci netrpezlivo očakávali. Zaspievali, recitovali, zinkasovali balíčky a poniektoré prváčence možno aj uverili, že mikulášska návšteva je naozajstná …

Rozbehnutý Mikuláš – Dávid Leštiansky (III.O) ešte stihol spolu s triednou Mgr. Beatou Chrienovou inštruovať deti na dielničkách v Mestskom kultúrnom stredisku, ktoré organizovalo mesto Banská Štiavnica od 16:00 do 18:00, kedy sa celé osadenstvo na čele s Mikulášom ponáhľalo na Trojicu slávnostne rozsvietiť vianočný stromček.

Bienale2019_005

Biennale dell arte 2019

Navštívili sme Benátky

Bienále 2019-11-11

Výber žiakov umeleckých odborov SPŠ Samuela  Mikovíniho  a vyučujúci: Mgr. Zuzana Bobová,

Mgr. art Marek Galbavý a Mgr. Art Marianna Rievaj sa v dňoch 23. – 26. 10. 2019 zúčastnili interdisciplinárnej výstavy súčasného umenia: Bienále 2019. Od svojich počiatkov (prvýkrát sa konalo v roku 1885) predstavovalo Bienále výlučne výtvarné umenie (grafiku, maľbu, sochu). Navyše sa konalo len každé dva roky. Dnes vznikajú pridružené expozície, ktoré zahŕňajú filmy, architektúru, divadlo a hudbu a každoročne prilákajú do Benátok  tisícky milovníkov umenia.

V rámci plánovanej exkurzie výtvarných odborov SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sme počas prvého dňa podnikli cestu za súčasným svetovým umením v parku GIARDINI, kde vystavovali jednotlivé krajiny vo svojich pavilónoch. Druhý deň sme pokračovali v časti bývalých benátskych lodeníc: ARSENALE. Okrem toho bolo možné doplniť si spektrum súčasného umenia aj na rôznych miestach v Benátkach. Navyše sme sa mohli obdivovať  celé historické jadro Benátok.

Mgr. Zuzana Bobová

Biennale dell arte, letom – svetom za umením.

Pestrofarebná spleť úzkych uličiek plná domčekov ako z najfarebnejšej rozprávky. Teplým vzduchom obohateným morskou soľou sa šírili vône jedál od výmyslu sveta, ktoré potrápili naše chuťové bunky… Za skorého rána sa vzorka výtvarníkov zo SPŠ Samuela Mikovíniho roztrúsila v benátskych uličkách medzi davy ľudí z celého sveta. Benátky ponorené v rannej hmle pôsobili magicky.

S mobilmi a foťákmi v pohotovosti sme mapovali všetky vzruchy a podnety okolo nás. Navyše sme jedným očkom sledovali najbližšieho spolužiaka, aby sme sa nestratili v bludisku takmer rovnakých uličiek. Predrali sme sa cez masu prechádzajúcich sa turistov, cez San Marco a ocitli sme sa pred časťou Giardini. Okamžite sme sa rozpŕchli a plní očakávania sme na vstupovali do jednotlivých pavilónov. Pred našimi očami defilovalo nespočetné množstvo obrazov, sôch, videí, inštalácií. Niektoré artefakty nás prinútili zastať s nemým úžasom. Čo si o nich a o tvorcoch myslieť? Padali rôzne názory. Umelci žijú v inom svete… Iní poznamenali, že to nemohli vymyslieť za triezva…

Druhý deň priniesol druhú časť Biennale dell arte – Arsenale, ktorá nezaostávala  za Giardini.

Mierne unavení z predchádzajúceho dňa (či aj noci?), sme prechádzali jednotlivé expozície umenia. Filipíny, Česko a Slovensko, Taliansko, Nový Zéland… Všetko sme fotili, aby nám doma uverili, že takéto umelecké diela existujú. Celú exkurziu sme zavŕšili nákupom exkluzívnych suvenírov, fotením posledných selfíčok. Počas nekonečnej cesty domov sme dlho spracovávali zážitky z Bienále, z Talianska, z kúpania v mori. Ďakujeme našim pedagógom a vedeniu našej školy SPŠ Samuela Mikovíniho, že nám umožnili  zažiť neopakovateľné chvíle v Benátkach.

Laurencia Bačíková, III.P

 

Ocenenie2019_003

Ocenenie študentiek primátorkou mesta

Ocenenie študentiek SPŠ Samuela Mikovíniho ku Dňu študentstva primátorkou mesta

 V utorok 19.  novembra 2018 ožila radnica.

 Každoročne na jeseň  privíta pani primátorka Mgr. Nadežda Babiaková v  obradnej sieni Mestského úradu v Banskej Štiavnici stredoškolákov , ktorí dôstojne reprezentujú svoje školy, dosiahli vynikajúce študijné výsledky, majú vzornú dochádzku a umiestnili sa na popredných miestach v súťažiach: SOČ, chemická olympiáda, olympiáda v cudzích jazykoch, v športových súťažiach…

Po krátkom kultúrnom programe, ktorý umocnil slávnosť  odmeňovania študentov pri príležitosti Dňa študentstva,   pani primátorka  každému študentovi odovzdala darček. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy nasledovala spoločná fotografia všetkých zúčastnených.

Ocenené študentky:

Katarína Antalová               IV.Z    (za vynikajúci prospech, účasť nastredoškolskej odbornej činnosti)

Zuzana Maruniaková         IV.G    (za vynikajúci prospech)

Adriana Sabolová                IV.K    (za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy)

Michaela Smilková              IV.B    (za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy)

Paulína Grolmusová           IV.P    (za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy)

1

Železnica Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica /Trať mládeže/

Vláda svojim rozhodnutím zo 14. marca 1943  schválila výstavbu novej železnice so začatím v roku 1943. Slávnostný výkop sa konal 6. októbra 1943 za účasti predsedu vlády V. Tuku a ministra dopravy a verejných prác J. Stana a bývalého bulharského cára Ferdinanda Coburga na lúke nad šachtou František v Banskej Štiavnici, medzi ústím budúceho tunelu a novou železničnou stanicou.

Práce na stavbe železnice pokračoval len do augusta 1944, kedy boli prerušené najprv SNP, následne nemeckou okupáciou a prechodom frontu. Práce na stavbe znovu začali v roku 1946, ale stále sa zápasilo s nedostatkom investičných úverov. V roku 1947 stavebné práce na trati boli rozpracované na 40%. Situácia v stanici Hronská Dúbrava bola katastrofálna, pretože úzkorozchodná trať nestačila zvládnuť  požadované nároky na dopravu.

Za tohto stavu „Ústredie Sväzu slovenskej mládeže“ (ÚSSM) prišlo koncom roku 1947 s návrhom, že postaví doposiaľ nezačatú časť trate zo stanice Hronská Dúbrava po km 10,770. Po dlhých rokovaniach, spojených hlavne s prekonávaním nedôvery v tento návrh bola ponuka prijatá a stavba dostala názov „Trať mládeže“.

Technicko-policajná komisia uznala trať schopnú prevádzky a jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 30. októbra 1949 v Hronskej Dúbrave a oslavami v Banskej Štiavnici a v amfiteátri v Hronskej Breznici.

O obťažnosti stavby  hovorí:

– objem zemných prác                                   921.000 m3

– objem uloženého betónu a muriva       58.864 m3

– množstvo štrku pre uloženie koľají        35.000 m3

– koľajnice                                                          2620 ks

– podvaly                                                            40.000 ks

– rôzne typy výhybiek                                    30 ks

– rôzne železničné objekty                          49 ks

– rôzne cestné objekty                                  32 ks

…medzi inými napr.: 2 mosty, 3 viadukty, tunel a budovy staníc v Kozelníku, Banskej Belej a v Banskej Štiavnici.

Na stavbe Trate mládeže do jej otvorenia pracovalo celkom 47 162 brigádnikov, z toho 1601 zahraničných. Okrem malého počtu železničných a stavebných robotníkov to boli výlučne mladí ľudia, ktorých priemerný vek dosiahol 19,5 roka.

Postavenie trate mládeže malo pre Banskú Štiavnicu a okolie veľký význam. Vytvorili sa predpoklady pre ďalší rozvoj podnikov banského, textilného, drevárskeho a tabakového priemyslu. Otvorili sa brány cestovného ruchu pre poznávanie prírodných krás štiavnického pohoria a umelecko-historických pamiatok Banskej Štiavnice a jej okolia.

Zdroj: Ladislav Kmeť, Trať mládeže Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, Zvolen 2002

image9

Kurz ochrany života a zdravia 2019

Banská Štiavnica – Počúvadlo

25.9. – 27.9. 2019

Z tretiackeho denníka:

STREDA:  Ráno sme sa zhromaždili v telocvični a po krátkom poučení a informáciách o brannom, sme podpísali, že sme boli poučení J. Potom sme sa vydali na šesťhodinovú túru po hrebeni Štiavnických vrchov. Asi tou najväčšou okľukou, aká sa dá nájsť L.  Myslela som si, že to bude prechádzka ružovou záhradou, ale opak bol pravdou. Naobliekaná ako na Sibír som sa saunovala až na Počúvadlo…  Pán prof. Prokein nám chcel ukázať pekné výhľady, za ktorými sme si vyšliapali pár metrov navyše.. ale museli sme si ich kvôli nepríjemnej hmle len predstavovať. No aj napriek tomu sme videli veľa pekného. Jazerá, lesy, čistinky, chatky, domčeky roztrúsené po krajine. Triedny nám pripravil žemličky, ktoré nám (III.B) všetci závideli!. Aspoň niekto myslí na naše pohodlie! A ešte nás učil aj spievať. Vďaka, pán prof. Urban! Cestou sme natrafili na bedle, ktoré nám na raňajky pripravili p. kuchárky. Kým sme dorazili na chatu Lodiar, sily sa míňali, prišli sme riadne unavení. Teplá polievka nám pomohla získať stratenú energiu. Potom nás rozdelili do izieb, kde sme si oddýchli a ešte sme písali vedomostné testy po skupinách. Poniektorí zaspali ako zabití, iným ani šesť hodín chôdze nestačilo!

ŠTVRTOK: Po raňajkách sme vyrazili na Sitno, kde vzniklo mnoho pekných fotiek. Počasie nám prialo o čosi viac. Výhľady boli krásne! Zbehli sme zo Sitna…  Zbehli ako zbehli… Síce sme sa dvakrát stratili, pričom sme  zmiatli  aj skupinku dôchodcov, ktorí nás nasledovali. Po obede nás čakalo prekvapko v podobe exkurzie do štôlne Bartolomej. Skvelý zážitok! Zistila som, že netrpím klaustrofóbiou. A obohatila som si aj banícku slovnú zásobu. Viete, čo je to banský mesiac? Ale o tom … sa na stránke školy nepatrí písaťJ…

Podvečer sme absolvovali prednášku o zdravej výžive a po večeri sme hrali biliard. Prípadne sme si zatancovali. A potom, hurá do postele. Ubytko bolo celkom útulné.

PIATOK: V stredu som si myslela, že sa blíži môj koniec. Aj plač som mala na krajíčku… ale užili sme si aj veľa smiechu. Ukázalo sa, že na brannom boli tí naj učitelia. V piatok po kratučkej, ani nie dvojhodinovej túre, sme dobehli na Križovatku. A bolo mi aj smutno. Veď na brannom vládla dobrá atmosféra, s profesormi sme žartovali. Zažili sme ich v úplne inom svetle ako v škole.

(Denník pochádza z pera viacerých účastníkov zájazdu J III.B, III.O a III.P)

71682061_975059599502412_6845708146430705664_n

NOC VÝSKUMNÍKOV v nákupnom centre Európa

Naša SPŠ Samuela Mikovíniho sa v piatok 27. 9. 2019 zúčastnila celoslovenskej prehliadky Noc výskumníkov  v nákupnom centre Európa. Od rána do večera sme sa venovali záujemcom o  umelecké i technické odbory našej školy. Okrem vyučujúcich naše farby obhajovali aj študenti tretích ročníkov.

Pod odborným vedením pedagógov sa návštevníci  mohli bližšie oboznámiť s prácou a tvorbou našich študentov.  Tí kreatívnejší sa podieľali aj  na tvorbe spoločnej veľkoformátovej kresby, ktorú  vymysleli a vytvárali Mgr.art Ivan Slovenčák a Mgr.art. Peter Jánošík. Dnes ju máme vystavenú vo vestibule SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici .

Noc výskumníkov bola z môjho pohľadu veľmi prínosná akcia pre všetkých zúčastnených. Žiaci zo základných škôl a ich rodičia, stredoškoláci i návštevníci nákupného centra sa pristavili pri našom stánku, kde ich zaujali naše starostlivo pripravované aktivity: My, geodeti, sme mali pripravený nivelizačný prístroj, ktorý zaujal najmä mladšie ročníky, ktoré spoločne s nami „nivelovali“. Dobrou správou je, že sme sa nikdy nenudili a vlastne sme boli non-stop obklopené hlúčikmi ľudí, ktorí sa zaujímali o našu školu a aj o náš odbor geodéziu, kartografiu a kataster. A prínosné to bolo aj pre nás, lebo sme mali možnosť pozrieť si široké spektrum vysokých škôl s rôznym zameraním. Z prehliadkového pódia sme si odniesli niekoľko cien a večer sme mali pocit zadosťučinenia z užitočne a príjemne stráveného dňa. (III.G)

Chemici v akcii:

Experimenty, ktoré priniesla chemická časť výpravy prilákali množstvo záujemcov. Dokonca nastala situácia, keď školopovinné dieťa ťahalo svoju mamu, ktorá sa ešte chcela „hrať“ preč. Okrem modrej banky, ktorá sa pretrepaním číreho roztoku menila na fialovomodrú, zaujala suspenzia zo škrobu a vody, ktorá reagovala na silu dotyku: raz bola tvrdá a nepoddajná, inokedy mäkká, jemná, tekutá. Umelá krv simulovala pomerne sugestívne krvácania. Odvážlivcom potreli ruku roztokom, následne skalpel namočili do iného roztoku… výsledok „porezanie“ a umelé krvácanie. Slabšie povahy by hádam aj uverili…

Doobeda sa  deti s učiteľkami  tlačili okolo nás, všetko si chceli vyskúšať, ohmatať, so záujmom mikroskopovali. Do 12:00 sme sa nezastavili. Poobede sa mnohí rodičia zaujímali o naše odbory, usmernili sme ich, zostáva len veriť, že naša snaha prinesie ovocie v podobe budúcich študentov…

Naše poďakovanie patrí organizátorom Noci výskumníkov, ktorí nás pozvali a poskytli našej SPŠ S. Mikovíniho pomerne veľký priestor.  A návštevníkom odkazujem: bez vás by to nebolo ono! Dúfame, že sme zaujali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu