cierne skladky interaktivna mapa2

Interaktívna mapa čiernych skládok

Prostredníctvom interaktívnej príbehovej mapy by sme vás chceli oboznámiť a poukázať na problém čiernych skládok odpadu na území mesta Banská Štiavnica. Ide o prácu študenta Mareka Blahúta, ktorú vytvoril v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti.

projekt004

Prezentácia projektu

Škrobové a liehové zošľachťované knihárske papiere01

Škrobové a liehové zošľachťované knihárske papiere

V dňoch 20. a 21. marca sa vybraní  študenti z  2.,  3. a 4. ročníka  odboru Reštaurovanie papiera a knižnej väzby zúčastnili workshopu zameraného na výrobu zošľachťovaných knihárskych papierov.

Lektori workshopu patria k tým najpovolanejším v odbore: sú to naši bývalí absolventi reštaurovania papiera a knižnej väzby, ktorí dnes pôsobia ako pedagógovia na Fakulte restaurování Univerzity Pardubice,: MgA Ivan Kopáčik DiS  a  MgA Lucia Ulbríková, ktorým asistovala Bca Martina Zychová.

Súčasťou workshopu bola aj prednáška zameraná na využitie zošľachťovaných papierov v reštaurovaní a pri umeleckej knižnej väzbe, aj s ukážkami dobových väzieb.

Študenti boli rozdelení do dvoch skupín, jedna sa zaoberala výrobou škrobových papierov a druhá vyrábala liehové  papiere.  Na druhý deň sa obe skupiny  vymenili.

Získané poznatky budú  naši študenti využívať aj v budúcnosti  pri výrobe knihárskych papierov, a to  počas praxe študentov odboru reštaurovanie papiera a knižnej väzby.

Lektorom treba poďakovať nielen za to, že sa s nami podelili o svoje skúsenosti, ale aj za materiálnu podporu, pretože prakticky všetky pomôcky potrebné na výrobu škrobových a liehových papierov poskytli zo svojich vlastných  zdrojov.

irsko 05

Írsko 2019

Na konci januára sa desať študentov umeleckých odborov vybralo do írskeho Corku, kde pracovali v grafických firmách a knihárskych dielňach. Mnohí študenti sa takto po prvý krát dostali do anglicky hovoriacej krajiny, navyše bývali v rodinách, takže boli vystavení „skúške ohňom“ v zamestnaní i doma. Po tejto náročnej ale pozitívnej skúsenosti viacerí účastníci uvažujú o tom, že po maturitách skúsia šťastie v Írsku. Jedna študentka dokonca ostáva v pracovnom kontakte na diaľku s firmou, v ktorej mala stáž. Zamestnávatelia i partnerská organizácia sa veľmi pozitívne vyjadrovali o znalosti angličtiny i odborných znalostiach našich študentov, čo nás mimoriadne teší. I tu, na smaragdovom ostrove,  tá tráva tam bola naozaj zelenšia, sme navštívili viaceré legendárne miesta. Najviac na nás zapôsobil príboj oceánu o mohérske útesy a návšteva historického mestečka Cobh, čo bola posledná zástavka Titaniku pred odplávaním do Ameriky. Zažili sme veľmi presvedčivú prehliadku múzea Titaniku. Ktoré boli koncipované ako plavba a vstupenky lístky do múzeá predstavovali lodné lístky osôb, skutočne sa plaviacich na Titaniku, takže  na konci prehliadky sme sa mohli pozrieť, či by sme prežili a ďalší osud osoby, ktorej lístok sme si kúpili.

Našťastie sme všetci tieto Erasmovské projekty prežili v zdraví a bez ujmy, bohatší o mnohé skúsenosti, zručnosti, kontakty, priateľstvá, cestovateľské zážitky a zrejme aj o niečo zrelší a múdrejší. Všetci účastníci mobilít dostali za účasť certifikát Europass, ktorý si môžu priložiť k svojim  žiadostiam o zamestnanie a prihláškam na vysoké školy, potvrdzuje získané zručnosti a skúsenosti.

mlm2019_016

Módna línia mladých 2019

Módna línia mladých Prešov – XIV. ročník prestížnej celoslovenskej súťaže  s medzinárodnou účasťou

Výborné umiestnenie študentov odevného dizajnu SPŠ Samuela Mikovíniho!!!

Priniesli sme dve III. miesta!

XIV. ročník MLM sa konal 12. apríla 2019 v Prešove. MLM organizuje tradične SOŠ podnikania v Prešove pod záštitou: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove. Ide o jednu z najvýznamnejších súťaží mladých odevných dizajnérov v stredoeurópskom regióne, o čom svedčí aj počet súťažiacich škôl: 13 stredných škôl zo Slovenska (Trenčín, Bratislava, Levice, Kežmarok, Košice, Vranov nad Topľou, Banská Štiavnica, Prešov, Svit, Michalovce, Svidník), 2 z Českej republiky (Plzeň, Ústí nad Orlicí), 3 školy z Ukrajiny (Užhorod, Mukačevo) a 1 stredná škola z Poľska (Krosno).

Šesťčlenná odborná komisia videla 129 vystúpení. 721 modelov bolo zaradených do 8 kategórií. Súťaže MLM v Prešove sa zúčastnilo viac ako 300 študentov.

SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica získala neuveriteľný úspech: z troch kolekcií (22 modelov), ktoré sme priviezli, DVE ZÍSKALI 3. MIESTA!!!!

V kategórii: VOĽNÁ TVORBA vystúpili študenti II.O s kolekciou LÍNIA, PLOCHA, ORNAMENT.

V silnej konkurencii 21 kolekcií obsadili krásne 3. MIESTO.

Modely navrhli a ušili: Dávid LEŠTIANSKY, Viktória ZVRŠKOVCOVÁ, Simona KOVÁČOVÁ, Karolína TRENČANSKÁ, Angelika HEGEDUSOVÁ a Andrea GOMBALOVÁ

V kategórii: VYCHÁDZKOVÉ ODEVY sme mali v talóne tretiačky z III.O. Ich kolekcia úžasných nohavíc s názvom ŠOKUJÚCA ELSA právom získala výborné 3. miesto, hoci sme tajne dúfali v prvenstvo.

Autorky: Laura KUČIKOVÁ, Tereza ŠORMANOVÁ, Laura VRTÁKOVÁ, Rebeka KOVÁČOVÁ, Sabrina KVAKOVÁ, Andrea DUFEKOVÁ, Michaela MELIŠÍKOVÁ, Dominika BRLÁŠOVÁ

Dievčatá z III.O súťažili aj s kolekciou elegantných šiat  GLAMOUR 80 –te roky v kategórii: SPOLOČENSKÉ ODEVY , ktorá zožala potlesk, ale porota ju neocenila.

Prísna odborná komisia mala veľmi ťažkú úlohu, len dve minúty mohli  pobudnúť  súťažiaci na móle, aby presvedčili porotu . Členovia odbornej komisie:

Ing. Mgr. Marianna Onderková z Ministerstva školstva., Mgr.Art. Ľudmila Ghillány, z STU –Ústavu dizajnu prišiel Doc. Branislav Jelenčík, Art.D, módna návrhárka Jitka Klett, Ing. Gabriel Spišák a PhDr.Rudolf Dupkala,PhD.

„Aj tento rok sa nám podarilo pripraviť modely do súťaže Módna línia mladých v Prešove, ktorá je jedinou platformou pre stredné školy, kde si študenti môžu porovnať svoju prácu s inými „kolegami“ zo stredných umeleckých škôl, SOŠ, škôl úžitkového výtvarníctva, SPŠ, strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny a Poľska. Naša SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa predviedla parádne. Priniesli sme dve 3. miesta.

V rámci kolotoča jediného dňa je možné uvidieť obrovské množstvo vystúpení (vyše 700 modelov) a 129 vystúpení. Porota v závere dňa práce študentov vyhodnotí, takže dostanú rýchlu reflexiu. Emócie, dojmy, nervozita a tréma počas oceňovania víťazov kulminujú. Vystrieda ich radosť a zadosťučinenie, obstáť v tak silnej konkurencii je úžasné.

Odev je krásny oblečený a v pohybe. Predvádzanie na móle je dôležitou formou prezentácie, ktorú naši študenti zvládli na výbornú aj vďaka pani Beáte Lazarovej, ktorá nezištne pomohla s prípravou choreografií a dodala kolekciám takmer profesionálny punc. Pani Beate Lazarovej ďakujeme za veľkú pomoc, podporu a nadšenie.“ Mgr. art Larisa Gombárová, vedúca odboru odevný dizajn

Povedali, napísali: „Neprišli sme ako suverénky v štýle: Prídem, vyhrám, odídem…“ Veď sme spolu s ďalšími piatimi školami zdieľali šatňu, navzájom sme si pomáhali, spoznali sme príjemných ľudí. Vo veľkej sále to bolo zase veľmi seriózne, profesionálne a presne načasované. A pri poslednej našej prehliadke šiat Glamour- 80 te roky sa nám podarilo rozplakať p. prof. Anku Melichovú. Som šťastná, že sme zažili atmosféru MLM v Prešove… A to vďaka našej najúžasnejšej triednej profesorke L. Gombárovej. S choreografiou nám veľmi pomohla pani B. Lazarová. Veľké ďakujem patrí týmto trom skvelým ženám.“

Andrea Dufeková, III.O

„Náročné, krásne, namáhavé.  V zákulisí sme tri dievčatá pomáhali obliekať našich študentov zo SPŠ Samuela Mikovíniho, dohliadali sme na poradie predvádzaných kolekcií. Na našich sukniach sme pracovali už v prvom ročníku počas klauzúrnych prác. Výtvarné návrhy nám schvaľoval akad. mal. M. Ruman. Tento školský rok sme doladili formu – dotvorili sme k sukniam  košele.“

„Keď som zbadala Dávida na móle, spadla mi sánka. Predviedol tretiacke nohavice ako profesionál. Bolo vidieť, že si mólo užíva.“

„Na MLM v Prešove som sa tešil už od vlani, kedy sme súťaž navštívili po prvý raz. Prípravy, cesta vlakom a hektika v šatni utužili naše vzťahy.“ Kolektív II.O

Ďakujeme pedagogickému mini tímu a študentom 1., 2. a 3. ročníka odevného dizajnu za vzornú reprezentáciu a zviditeľnenie SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici!

Geodeti TOPU01

Odborná exkurzia geodetov

Dňa 19.03.2019 sa žiaci odboru geodézia kartografia a kataster triedy III.G zúčastnili odbornej exkurzie v Topografickom ústave plukovníka Jána Lipského v Banskej Bystrici.

 Počas exkurzie nás sprevádzal pplk. Ing. Marcel Berezný, ktorý nás oboznámil s možnosťou  využitia fotogrametrických metód na tvorbu digitálnych máp stredných mierok a 3D modelov reliéfu, prepojených z databázou údajov o objektoch.

Mali sme možnosť vyskúšať si prácu s  technológiami GNSSGPS  a novinkami v oblasti využitia UAV vo fotogrametrii a tvorbe 3D modelov reliéfu.

Absolvent nášho odboru Ing. Michal Černák nám predviedol spracovanie fotogrametrických snímok na počítači so špeciálnymi okuliarmi, čo si chcel každý vyskúšať.  Páčila sa nám aj možnosť zamestnania v rezorte obrany po ukončení štúdia GIS na VŠ. Následne nás zaviedol do múzea, kde nás zaujali historické meračské prístroje  a postupy  tvorby máp. Z exkurzie si odnášame veľa nových poznatkov a skúseností z noviniek v oblasti geodézie.

SOC2019_001

Školské kolo SOČ 2019

Úspešný 41. ročník SOČ vo veľkej posluchárni

27. februára 2019 sa v dôstojnom akademickom prostredí veľkej posluchárne SPŠ Samuela Mikovíniho konal už 41. ročník SOČ, ktorý otvorila Ing. S. Kašiarová. Privítala vedenie školy, porotcov , súťažiacich a divákov. S potešením konštatovala vysoký počet súťažiacich prác.

Súťažiacim popriala veľa zdaru, žiadnu trému a spokojných divákov z radov spolužiakov.

V prítmí posluchárne svietili monitory počítačov štvrtákov a tretiakov SPŠ Samuela Mikovíniho, ktorí predstavili svoje súťažné práce formou prezentácií. Niektoré práce vynikali a zaujali témou, rozsahom príprav a celkovým využitím. Myslíme si, že víťazné práce, ktoré postupujú do krajského kola majú ambície uspieť aj celoštátnom kole SOČ.

Scenár41. školského kola SOČ na SPŠ Samuela Mikovíniho zahŕňal predstavenie práce, ktoré sa má vtesnať do desiatich minút, otázok komisie či publika a následných cenných rád a pripomienok vyučujúcich, ktorí pravidelne pripravujú našich žiakov a poznajú nároky krajského a celoštátneho kola SOČ. V školskom kole išlo o čo najlepšie prezentovanie výsledkov niekoľkotýždňovej práce súťažiacich, ktorí neľutovali svoje osobné voľno a trávili v laboratóriách, odborných učebniach a v ateliéroch more času, kým dospeli do cieľového štádia.

lyziarsky2019_019

Lyžiarsky výcvik 2019

biotechnologia_a_farmakologia_102

CHEMSTAR 1. kolo

1. Alchymisti (20 bodov)

a) V dávnych dobách sa alchymisti pokúšali o získanie priam nezískateľných, nadpozemských vecí. V tejto viac mystickej časti ich bádania týmito vecami boli napríklad elixír večného života alebo kameň mudrcov, ktoré mali človeka, ktorý ich vlastnil uchrániť od smrti a dať mu večný život, teda urobiť ho nesmrteľným. V našom pohľade vo viac vedeckej časti ich bádania sa usilovali najmä o výrobu jedného vzácneho kovu z rôznych iných, napríklad aj z olova. Keďže v dobách keď alchymisti pracovali sa nepoužívali chemické vzorce a značky ako ich poznáme dnes, ale používali sa obrázkové označenia pre rôzne, dovtedy známe prvky a zlúčeniny, preto bude vašou úlohou v prvej časti tejto úlohy zistiť o výrobu akého kovu sa alchymisti usilovali a zapísať tento prvok pomocou značenia, ktoré používali alchymisti, pomocou značenia, ktoré používame dnes a správne ho pomenovať po latinsky a po slovensky.
b) Alchymisti sa taktiež pokúšali o vynájdenie univerzálneho rozpúšťadla, ktoré by dokázalo rozpustiť všetky látky, aj nádobu v ktorej sa nachádzalo. Ako sa takéto rozpúšťadlo nazývalo?
c) V dobách alchýmie sa okrem odlišných označení ako používame dnes používali aj iné rôzne názvy. Vysvetlite nasledujúce alchymistické pojmy;
Materia prima, Tria principia, Spagyria, Homunculus, Vitriol

2. Chvíľka nepozornosti v laboratóriu (10 bodov)

Neposedný Adam z 8.C triedy na hodine chémie v laboratóriu nenápadne uchmatol dve náhodné chemikálie zo stola pani učiteľky. Vieme, že jedna z týchto chemikálií bola skupenstva kvapalného a druhá bola tuhá kryštalická látka. Keď sa pani učiteľka na Adama nepozerala, v banke zmiešal tieto dve chemikálie. Po zmiešaní týchto dvoch látok okamžite nastala pohroma. Z banky vytrysklo obrovské množstvo bielej pary a sem tam vyprskla kvapka akejsi fialovo- hnedej kvapaliny (už zreagovanej látky). Ku tomu všetkému sa banka natoľko zahriala, že mohla aj prasknúť, ale ku tomu našťastie nedošlo. Skúste s vašimi poznatkami z oblasti chémie prísť na to, aké chemikálie Adam ukradol a napíšte rovnicu chemickej reakcie prebiehajúcej v banke.

3. Príprava roztoku (10 bodov)

Roztržitá Anička v laboratóriu omylom pripravila 15 %-ný roztok chloridu sodného, namiesto 20 %-ného roztoku. Všimla si, že v digestóriu je pripravený 40 %-ný zásobný roztok chloridu sodného. Napadlo jej, že roztok, ktorý pripravila len zahustí zásobným roztokom z digestória a nebude pripravovať nový. Pomôžte Aničke vypočítať, koľko ml 40 %-ného roztoku bude potrebovať na zahustenie 15 %-ného roztoku, aby získala 250 ml 20 %-ného roztoku chloridu sodného.

4. Triviálne názvy zlúčenín (17 bodov)

V dnešnej dobe sa na pomenovanie niektorých chemikálií používajú tzv. triviálne názvy, čo sú takpovediac ľudové názvy určitých chemikálií. Niektoré z nich sú odvodené napríklad od pomenovaní minerálov. Tak isto sa i v minulom storočí názvoslovie od dnešného líšilo. V tejto úlohe sa pokúste zostaviť rovnice chemických reakcií použitím vzorcov a správnych stechiometrických koeficientov zo slovného zadania prebiehajúcich reakcií. Reaktanty i produkty pomenujte podľa dnešného oficiálneho názvoslovia.
a) dva móly anhydritu reagujú s jedným mólom uhlíka za vzniku dvoch mólov páleného vápna, dvoch mólov kysličníka siričitého a jedného mólu kysličníka uhličitého
b) štyri móly halitu reagujú s dvomi mólmi vitriolu a burelom za vzniku chlóru, chloridu mangánnatého, dvoch mólov síranu sodného a dvoch mólov vody
c) jeden mól kysličníka uhličitého sa rozpúšťa v dvoch móloch roztoku kaustickej sódy za vzniku jedného mólu kalcinovanej sódy a jedného mólu vody

5. Aké to zvláštne vône (27 bodov)

V chémii sa stretávame s rôznymi odormi. V organickej chémii sa nájde veľmi veľké množstvo látok s charakteristickým zápachom či vôňou. Medzi takéto látky sa radia tzv. estery karboxylových kyselín, čo sú látky s veľmi veľkou škálou vôní či zápachov. Vznikajú reakciu karboxylovej kyseliny s alkoholom, kedy vzniká ester s príslušnou vôňou.
V nasledujúcej tabuľke sa údaje premiešali a treba ich zoradiť do správneho poradia, čo znamená, že ku názvu esteru treba priradiť názov príslušnej karboxylovej a alkoholu, ktorých reakciou vznikol, a samozrejme priradiť aj vôňu tohto esteru.
ester karboxylová kyselina alkohol vôňa
etylbenzoát k. mravčia izopentanol maliny
izobutylformiát k. mravčia etanol mäta
metylbutyrát k. benzoová izobutanol hrušky
etylformiát k. butánová etanol rum
butylacetát k. octová metanol jablká
izopentylacetát k. salicylová etanol orchidea
pentylsalicylát k. octová butanol odlakovač
etylacetát k. butánová etanol ananás
etylbutyrát k. octová 1- pentanol (pentanol) banány

Pomôcka: anglické názvy niektorých karboxylových kyselín;
k. octová- acetic acid
k. butánová- butyric acid
k. mravčia- formic acid

6. Uhlíkové reťaze ( 5 bodov)

Určte ktorý z nasledujúcich vzorcov organických zlúčenín je nesprávny.

  

 

 

 

EXPERIMENTÁLNA ÚLOHA:
Dôkaz škrobu vo vybraných potravinách (30 bodov)

SKÚMANÉ POTRAVINY: zemiak, ryža, šošovica, fazuľa, múka
CHEMIKÁLIE: Lugolov roztok (roztok I2 v KI), destilovaná voda
ÚLOHA: Navrhnite postup, akým by ste izolovali škrob z uvedených potravín. Pracovný postup detailne opíšte, a po konzultácii s učiteľom následne preveďte v laboratóriu pod pedagogickým dozorom. Voľba laboratórnych pomôcok je len na vás. Úloha bude splnená vtedy, ak sa vám podarí dokázať škrob aspoň v troch vyššie uvedených potravinách, a v odpoveďovom hárku bude detailne popísaný váš pracovný postup.

PDF verzia zadania

Pravidlá a termínovník súťaže

vianočné trhy2018_022

Vianočné trhy na SPŠ Samuela Mikovíniho

Vianočné trhy na našej škole sa konali 19. decembra vo vestibule školy počas veľkých prestávok od 10:10 do 12:30 hodiny. Vôňa kapustnice, ktorú uvarili Zdenky z jedálne: pani Zdenka Letkovičová a pani Zdenka Rabatinová, sa omamne šírila po chodbách a prilákala viac ako 50 stravníkov (niektorí si naložili aj dvakrát ). Darmo, ich kapustnica sa na SPŠ Samuela Mikovíniho stáva pojmom a dúfame, že aj tradíciou na našich trhoch vianočných.

Pani Palečeková piekla vianočné oblátky – trubičky, ktoré štedro rozdávala. Vône oblátok, punču a kapustnice nás na chvíľu združili vo vestibule pri stromčeku a stánkoch predávajúcich študentov a hostí. Kto ešte nemal doladenú vianočnú nádielku, mohol si vybrať vkusné a milé darčeky.

Stella Mesiariková (II.P) predávala nádherné adventné vence a ozdôbky, ktoré aranžuje jej maminka. Viky Partlová mala v ponuke ozdôbky, mydielka a drobnosti z vlastnej dielne.

Chlapci z I.G: Braňo a Adam rýchlo vypredali a hlavne darovali výborné muffiny.

Tretiačky (III.B) navarili nealkoholový punč, ktorý príjemne zahrieval, vedľa nich tradičné koláčiky nadeľovali ich autorky(pozri foto).

Charitatívny rozmer našich trhov: predávali sme výrobky z fary v Banskom Studenci, ktorá prichýlila mužov bez domova: búdky pre vtáčiky, sušené ovocie a vianočné ikebany.

Pani Vierka Oravcová obohatila naše malé, milé trhy košíkmi z papiera, ktoré sú na nerozoznanie od tých prútených, len si vyžadujú viac práce a trpezlivosti. A pre tých, ktorým došli peniažky, sme mali stánok s drobnosťami zadarmo… Stôl zostal prázdny.

Dúfame, že sa naše srdcia naladili vianočne, prajeme pokojné vianočné sviatky a študentom SPŠ Samuela Mikovíniho príjemné prázdniny, aby načerpali sily na januárový súboj z vedomosťami a praktickými prácami!

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu