lyziarsky2019_019

Lyžiarsky výcvik 2019

biotechnologia_a_farmakologia_102

CHEMSTAR 1. kolo

1. Alchymisti (20 bodov)

a) V dávnych dobách sa alchymisti pokúšali o získanie priam nezískateľných, nadpozemských vecí. V tejto viac mystickej časti ich bádania týmito vecami boli napríklad elixír večného života alebo kameň mudrcov, ktoré mali človeka, ktorý ich vlastnil uchrániť od smrti a dať mu večný život, teda urobiť ho nesmrteľným. V našom pohľade vo viac vedeckej časti ich bádania sa usilovali najmä o výrobu jedného vzácneho kovu z rôznych iných, napríklad aj z olova. Keďže v dobách keď alchymisti pracovali sa nepoužívali chemické vzorce a značky ako ich poznáme dnes, ale používali sa obrázkové označenia pre rôzne, dovtedy známe prvky a zlúčeniny, preto bude vašou úlohou v prvej časti tejto úlohy zistiť o výrobu akého kovu sa alchymisti usilovali a zapísať tento prvok pomocou značenia, ktoré používali alchymisti, pomocou značenia, ktoré používame dnes a správne ho pomenovať po latinsky a po slovensky.
b) Alchymisti sa taktiež pokúšali o vynájdenie univerzálneho rozpúšťadla, ktoré by dokázalo rozpustiť všetky látky, aj nádobu v ktorej sa nachádzalo. Ako sa takéto rozpúšťadlo nazývalo?
c) V dobách alchýmie sa okrem odlišných označení ako používame dnes používali aj iné rôzne názvy. Vysvetlite nasledujúce alchymistické pojmy;
Materia prima, Tria principia, Spagyria, Homunculus, Vitriol

2. Chvíľka nepozornosti v laboratóriu (10 bodov)

Neposedný Adam z 8.C triedy na hodine chémie v laboratóriu nenápadne uchmatol dve náhodné chemikálie zo stola pani učiteľky. Vieme, že jedna z týchto chemikálií bola skupenstva kvapalného a druhá bola tuhá kryštalická látka. Keď sa pani učiteľka na Adama nepozerala, v banke zmiešal tieto dve chemikálie. Po zmiešaní týchto dvoch látok okamžite nastala pohroma. Z banky vytrysklo obrovské množstvo bielej pary a sem tam vyprskla kvapka akejsi fialovo- hnedej kvapaliny (už zreagovanej látky). Ku tomu všetkému sa banka natoľko zahriala, že mohla aj prasknúť, ale ku tomu našťastie nedošlo. Skúste s vašimi poznatkami z oblasti chémie prísť na to, aké chemikálie Adam ukradol a napíšte rovnicu chemickej reakcie prebiehajúcej v banke.

3. Príprava roztoku (10 bodov)

Roztržitá Anička v laboratóriu omylom pripravila 15 %-ný roztok chloridu sodného, namiesto 20 %-ného roztoku. Všimla si, že v digestóriu je pripravený 40 %-ný zásobný roztok chloridu sodného. Napadlo jej, že roztok, ktorý pripravila len zahustí zásobným roztokom z digestória a nebude pripravovať nový. Pomôžte Aničke vypočítať, koľko ml 40 %-ného roztoku bude potrebovať na zahustenie 15 %-ného roztoku, aby získala 250 ml 20 %-ného roztoku chloridu sodného.

4. Triviálne názvy zlúčenín (17 bodov)

V dnešnej dobe sa na pomenovanie niektorých chemikálií používajú tzv. triviálne názvy, čo sú takpovediac ľudové názvy určitých chemikálií. Niektoré z nich sú odvodené napríklad od pomenovaní minerálov. Tak isto sa i v minulom storočí názvoslovie od dnešného líšilo. V tejto úlohe sa pokúste zostaviť rovnice chemických reakcií použitím vzorcov a správnych stechiometrických koeficientov zo slovného zadania prebiehajúcich reakcií. Reaktanty i produkty pomenujte podľa dnešného oficiálneho názvoslovia.
a) dva móly anhydritu reagujú s jedným mólom uhlíka za vzniku dvoch mólov páleného vápna, dvoch mólov kysličníka siričitého a jedného mólu kysličníka uhličitého
b) štyri móly halitu reagujú s dvomi mólmi vitriolu a burelom za vzniku chlóru, chloridu mangánnatého, dvoch mólov síranu sodného a dvoch mólov vody
c) jeden mól kysličníka uhličitého sa rozpúšťa v dvoch móloch roztoku kaustickej sódy za vzniku jedného mólu kalcinovanej sódy a jedného mólu vody

5. Aké to zvláštne vône (27 bodov)

V chémii sa stretávame s rôznymi odormi. V organickej chémii sa nájde veľmi veľké množstvo látok s charakteristickým zápachom či vôňou. Medzi takéto látky sa radia tzv. estery karboxylových kyselín, čo sú látky s veľmi veľkou škálou vôní či zápachov. Vznikajú reakciu karboxylovej kyseliny s alkoholom, kedy vzniká ester s príslušnou vôňou.
V nasledujúcej tabuľke sa údaje premiešali a treba ich zoradiť do správneho poradia, čo znamená, že ku názvu esteru treba priradiť názov príslušnej karboxylovej a alkoholu, ktorých reakciou vznikol, a samozrejme priradiť aj vôňu tohto esteru.
ester karboxylová kyselina alkohol vôňa
etylbenzoát k. mravčia izopentanol maliny
izobutylformiát k. mravčia etanol mäta
metylbutyrát k. benzoová izobutanol hrušky
etylformiát k. butánová etanol rum
butylacetát k. octová metanol jablká
izopentylacetát k. salicylová etanol orchidea
pentylsalicylát k. octová butanol odlakovač
etylacetát k. butánová etanol ananás
etylbutyrát k. octová 1- pentanol (pentanol) banány

Pomôcka: anglické názvy niektorých karboxylových kyselín;
k. octová- acetic acid
k. butánová- butyric acid
k. mravčia- formic acid

6. Uhlíkové reťaze ( 5 bodov)

Určte ktorý z nasledujúcich vzorcov organických zlúčenín je nesprávny.

  

 

 

 

EXPERIMENTÁLNA ÚLOHA:
Dôkaz škrobu vo vybraných potravinách (30 bodov)

SKÚMANÉ POTRAVINY: zemiak, ryža, šošovica, fazuľa, múka
CHEMIKÁLIE: Lugolov roztok (roztok I2 v KI), destilovaná voda
ÚLOHA: Navrhnite postup, akým by ste izolovali škrob z uvedených potravín. Pracovný postup detailne opíšte, a po konzultácii s učiteľom následne preveďte v laboratóriu pod pedagogickým dozorom. Voľba laboratórnych pomôcok je len na vás. Úloha bude splnená vtedy, ak sa vám podarí dokázať škrob aspoň v troch vyššie uvedených potravinách, a v odpoveďovom hárku bude detailne popísaný váš pracovný postup.

PDF verzia zadania

Pravidlá a termínovník súťaže

vianočné trhy2018_022

Vianočné trhy na SPŠ Samuela Mikovíniho

Vianočné trhy na našej škole sa konali 19. decembra vo vestibule školy počas veľkých prestávok od 10:10 do 12:30 hodiny. Vôňa kapustnice, ktorú uvarili Zdenky z jedálne: pani Zdenka Letkovičová a pani Zdenka Rabatinová, sa omamne šírila po chodbách a prilákala viac ako 50 stravníkov (niektorí si naložili aj dvakrát ). Darmo, ich kapustnica sa na SPŠ Samuela Mikovíniho stáva pojmom a dúfame, že aj tradíciou na našich trhoch vianočných.

Pani Palečeková piekla vianočné oblátky – trubičky, ktoré štedro rozdávala. Vône oblátok, punču a kapustnice nás na chvíľu združili vo vestibule pri stromčeku a stánkoch predávajúcich študentov a hostí. Kto ešte nemal doladenú vianočnú nádielku, mohol si vybrať vkusné a milé darčeky.

Stella Mesiariková (II.P) predávala nádherné adventné vence a ozdôbky, ktoré aranžuje jej maminka. Viky Partlová mala v ponuke ozdôbky, mydielka a drobnosti z vlastnej dielne.

Chlapci z I.G: Braňo a Adam rýchlo vypredali a hlavne darovali výborné muffiny.

Tretiačky (III.B) navarili nealkoholový punč, ktorý príjemne zahrieval, vedľa nich tradičné koláčiky nadeľovali ich autorky(pozri foto).

Charitatívny rozmer našich trhov: predávali sme výrobky z fary v Banskom Studenci, ktorá prichýlila mužov bez domova: búdky pre vtáčiky, sušené ovocie a vianočné ikebany.

Pani Vierka Oravcová obohatila naše malé, milé trhy košíkmi z papiera, ktoré sú na nerozoznanie od tých prútených, len si vyžadujú viac práce a trpezlivosti. A pre tých, ktorým došli peniažky, sme mali stánok s drobnosťami zadarmo… Stôl zostal prázdny.

Dúfame, že sa naše srdcia naladili vianočne, prajeme pokojné vianočné sviatky a študentom SPŠ Samuela Mikovíniho príjemné prázdniny, aby načerpali sily na januárový súboj z vedomosťami a praktickými prácami!

IMG_2316

Burza stredných škôl Stredoškolák Žiar nad Hronom

22. ročník Stredoškoláka sa konal 20. novembra 2018 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Pravidelne využívame tento stály servis profesijných informácií o štúdiu na stredných školách pre deviatakov a ôsmakov, aby sme im umožnil i nahliadnuť do problematiky deviatich študijných odborov, ktoré ponúkame.

Strategická poloha nášho stánku/kóje znamenala značnú výhodu, veď prezentačné video našej SPŠ Samuela Mikovíniho nadchne, alebo aspoň zaujme každého jednak historickou budovou bývalej akadémie, vybavením laboratórií, odborných učební, ateliérov, atraktívnou polohou školy v botanickej záhrade a aktivitami jednotlivých študijných odborov v prekrásnej scenérii Banskej Štiavnice (prax geodetov a živoťákov, plenéry výtvarníkov…).

Samozrejme, vlajková loď odevného dizajnu – módna prehliadka, zaradená do programu na javisku, vždy pritiahne pozornosť publika.  Mgr. art. Larisa Gombárová pokladá 22. ročník Stredoškoláka za jednu z najvydarenejších prezentačných akcií stredných škôl z hľadiska výbornej organizácie usporiadateľov(CPPPAP a MSKC Žiar nad Hronom), dodržiavania časového harmonogramu módnych prehliadok, či priestornej šatne. Všetky uvedené atribúty pomohli dôstojne prezentovať odbor odevného dizajnu s čerstvými  modelmi – novinkami. Počas komentovanej prehliadky Mgr. art. Gombárová pripomenula aj ostatné študijné odbory SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Od 9:00 do 15:00 boli všetci naši študenti a vyučujúci k dispozícii perspektívnym i menej perspektívnym záujemcom o štúdium.

DSC_6068

Mikuláš na SPŠ Samuela Mikovíniho

Tohtoročný Mikuláš so svojím sprievodom dvoch anjelov v kožúškoch, čerta a čertice zmenil scenár svojho účinkovania. Triedy, dielne, kancelárie a nejeden ateliér sa museli zaobísť bez mikulášskej návštevy. Výnimkou bola ohlásená oficiálna priateľská návšteva v riaditeľni. Hoci náš Mikuláš z I.G je pomerne mladý a svoju kariéru začal už na základnej škole, usadil  sa na tróne vo vestibule pod stromčekom a nadeľoval tým, ktorým sa nelenilo navštíviť ho v jeho veľkolepej rezidencii. Bonusom tento rok bolo profesionálne oko fotografa, ktorý odfotil všetkých nadšených (aj tých menej nadšených J). Mikulášska partia pochádzala takmer výlučne z I.G.

Za ich ochotu patrí vrelá vďaka od žiackej školskej rady.

skola_54

Dni otvorených dverí 2018: 4. a 5. decembra 2018

Už v skorých ranných hodinách sme vo vestibule vítali prvých rodičov so svojimi deviatakmi, ktorí  prišli „ na isto“, alebo sa ešte hľadajú v širokej ponuke študijných odborov (len naša škola: SPŠ Samuela Mikovíniho ich ponúka plnú hrsť: 3 technické + 6 umeleckých). Počas registrácie vo vestibule dievčatá zisťovali, o ktoré odbory majú záujem a hneď ich „distribuovali“ na príslušné miesta. Pripravené boli odborné učebne (geodeti a životné prostredie), laboratóriá (biotechnológia a farmakológia). V ateliéroch na II. poschodí boli nainštalované najlepšie praktické maturitné alebo klauzúrne práce štukatérov, knihárov, propagačných výtvarníkov, grafikov a dizajnérov. Skutočné umelecké dielka možno na prvý pohľad vyplašili budúcich výtvarníkov, ale trpezlivý výklad vyučujúcich príslušných výtvarných odborov na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa neminul účinku: myslíme si, že strach z nepoznaného, nového prepadne na začiatku každého deviataka, keď sleduje originálne, nápadité a remeselne takmer dokonalé praktické maturitné práce.

Módne prehliadky odevného dizajnu – výkladná skriňa odboru, ktorý nás prezentuje na burzách stredných škôl a vždy je o ne veľký záujem, si podelili II. O a III. O . Obe triedy majú bohaté skúsenosti s predvádzaním na súťažiach, burzách či na DOD… Mgr. art. Larisa Gombárová pripravila  reprevýber z aktuálnej tvorby študentov odevného dizajnu, ktorý prilákal do ateliéru mnohé deviatacké duše spolu s rodičmi.

Vyučujúci technických odborov: Ing. Elena Šlauková, Ing. Jozef Urban,  RNDr. Zdenka Zupková, Slavomíra Kašiarová, Ing. Ingrida Miháliková, Ing. Dalibor Kostra sa v druhej budove laboratórií a odborných učební  vynikajúco zhostili prezentácie štúdia uvedených odborov od 1. ročníka až po maturitu. K dispozícii mali aj praktické ukážky, napr. chemici bodovali výrobou „slonej zubnej pasty“ ( Milan Kvapil) či hororovými horiacimi rukami (Matúš Tomášik, obaja z II.B).

V hlavnej budove dali zabrať svojim hlasivkám odborní vyučujúci výtvarných predmetov: Mgr. art. Larisa Gombárová, Mgr. Zuzana Bobová, Ing. Ľubomír Šlauka, Mgr. Radovan Blaho a Ing. arch. Pavel Fabián, Ing. arch. Marcel Meszáros, Mgr. art Ivan Slovenčák, ktorí sa takmer nezastavili. Veľkými pomocníkmi boli aj žiaci, ktorých zasvätený študentský pohľad na svoje štúdiá určite mnohých zaujal a možno aj presvedčilJ.

DOD 2018 v číslach: SPŠ Samuela Mikovíniho počas dvoch dní otvorených dverí: 4. 12. a 5. 12. 2018 nás 78 žiakov 9. ročníka so svojimi rodičmi (aj starými rodičmi a súrodencami !). 38 žiakov prišlo v skupinách zo základných škôl: zo ZŠ J. Horáka v Banskej Štiavnici 15 žiakov, 18 deviatakov zo ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici priviedla Ing. Mária Siváková . Zo ZUŠ v Očovej si prišlo naše výtvarné odbory obzrieť 5 žiakov.

DOD na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici navštívili deviataci z miest, kde sme sa zúčastnili burzy stredných škôl: najviac zo Zvolena, potom zo Žiaru nad Hronom, Martina, Bánoviec nad Bebravou, z Levíc. Návštevy základných škôl tiež priniesli výsledky, veď k nám pricestovali žiaci z Lučenca, Veľkého Krtíša, Hriňovej, Očovej..

Cestu k nám merali až z oravskej Lokce, zo západoslovenského Močenku, z Bytče či z Liptova: Liptovského Hrádku.  Zastúpenie na našom DOD mali aj Cinobaňa, Jastrabá, Horná Ždaňa, Žarnovica, Brezno, Šahy, Janova Lehota, Kremnica, Pusté Sady, Vígľaš, Trnavá Hora, Sliač, Tlmače, Krupina.

Výsledková listina školského kola Olympiády v anglickom jazyku

29.ročník, školský rok 2018/2019

23.11.2018

  1. miesto: Illy Lucia – postup na okresné kolo
  2. miesto: Datková Ľubica
  3. miesto: Hudec Jakub

Triednych kôl Olympiády ANJ sa úspešne zúčastnili aj títo študenti:

Ondrušiková Dominika

Santusová Daniela

Hanesová Nina

Ronecová Renáta

Longauerová Paula

Gombalová Andrea

Hošták Robert

Tomašek Maroš

Siveková Katarína

Oslanec Ján

Szabová Barbora

 

Všetkým blahoželáme k dosiahnutej úrovni ovládania cudzieho jazyka a ďakujeme za účasť!

DSC_0914

Deň študentstva – ocenenie žiakov primátorkou

V stredu 21. novembra 2018 omladla radnica.

Každý rok ožíva obradná sieň Mestského úradu v Banskej Štiavnici mladými ľuďmi, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, majú vzornú dochádzku a umiestnili sa na popredných miestach v súťažiach: SOČ, chemická olympiáda, olympiáda v cudzích jazykoch, v športových súťažiach…

Po príchode do obradnej siene ma ohúrili nádherné fresky na strope, rozľahlé okná. Skutočne reprezentatívna miestnosť. Po krátkom kultúrnom programe nasledovalo ocenenie samotnou pani primátorkou, ktorá každému študentovi odovzdala darček. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy sme sa spoločne odfotili s pani primátorkou.

(Paulína Longauerová – IV.KP)

Ocenené študentky:

Kučiková Laura   za výborné študijné výsledky počas celej doby štúdia, úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodnej súťaži Módna línia mladých, za spoluprácu na projekte divadla Štúdia tanca s názvom 3×20 v rámci ktorého vytvorila návrhy kostýmov pre novú tanečnú inscenáciu.

 Šormanová Tereza za výborné študijné výsledky počas celej doby štúdia, úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodnej súťaži Módna línia mladých, za spoluprácu na projekte divadla Štúdia tanca s názvom 3×20 v rámci ktorého vytvorila návrhy kostýmov pre novú tanečnú inscenáciu.

Longauerová Paulína      za výborné študijné výsledky počas celej doby štúdia a za

úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Expert

Šimunová Kristína za výborné študijné výsledky počas celej doby štúdia

Bešinská Alexandra za výborné študijné výsledky počas celej doby štúdia

Gloneková Adriána za výborné študijné výsledky počas celej doby štúdi

burza-praceRS-07

Prezentačné aktivity študijných odborov

RIMAVSKÁ SOBOTA

4. októbra 2018 sa konala prvá jesenná burza stredných škôl v školskom roku 2018/2019. Pravidelne nás pozývajú na burzu, kde majú rodičia a ich deviatacké ratolesti jedinečnú príležitosť spoznať svoju budúcu školu a získať podrobné informácie o študijnom odbore, ktorý si vyhliadli. Dom kultúry prichýlil mnoho stredných škôl, ktoré sa usilovali osloviť nerozhodnutých a presvedčiť vážnych záujemcov o štúdium na danej strednej škole.

Náš tím v zložení : Ing. Peter Coplák,  Mgr. art. Ivan Slovenčák a študenti technických a umeleckých odborov sa nezastavil a trpezlivo informoval záujemcov. Veríme, že boli presvedčiví a deviataci z Rimavskej Soboty a okolia prídu na DOD v decembri, na talentové skúšky a prijímacie pohovory…


LUČENEC – DEŇ REMESIEL – ZŠ Halíčska cesta

Jednou z možností, ako netradične prezentovať svoju školu bol aj Deň remesiel na ZŠ Haličská cesta 7 v Lučenci, na ktorý nás pozvali ako školu, ktorú dobre poznajú z predchádzajúcich návštev. Dňa remesiel sa zúčastnili žiaci študijného odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba a študijného odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby. Naše dievčatá prezentovali umelecké odbory zaujímavým spôsobom: Vivien z odboru konzervovanie a reštaurovanie omietky zaujala žiakov ZŠ odliatkami zo sadry. Deti ju obklopili zo všetkých strán a všetky si chceli odniesť vlastnoručne urobený odliatok.  Čoskoro sa nám minuli zásoby prinesenej sadry a museli sme dokúpiť  ešte 3 kilogramy. Šitie kapitálikov tiež pritiahlo pozornosť, dokonca si aj chlapci vyskúšali prácu s ihlou…


ZVOLEN 26.10.2018

Tradičná burza stredných škôl v študentskom domove Ľudovíta Štúra TU vo Zvolene prichýlila tento rok 26 stredných škôl z nášho kraja. Až nám bolo pritesno. Veď sa pomedzi jednotlivé „kóje“ premlelo viac ako 500 deviatakov s rodičmi a výchovnými poradcami… Koordinátorka burzy Jana Šimšáleková nám poskytla veľkorysý, ale pre dievčatá náročný harmonogram módnych prehliadok vlastnej tvorby odboru odevný dizajn: takmer každú pol hodinu stáli na pódiu, kde striedali Pink harmony, SOŠ lesnícku a dopravnú školu. Pod pódiom na plné obrátky vysvetľovali, prezentovali všetky naše odbory Ing. P. Coplák, Ing. D. Kostra a študenti. Na záver sme ako jedna z piatich škôl získali darčeky: obrovitánske  Modré z neba a reprezentatívnu publikáciu 100 najkrajších národných parkov sveta. (Možno si ju prezrieť v školskej knižnici).


BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 8.11.2018


ŽIAR NAD HRONOM 20.11.2018

22.ročník Stredoškoláka sa konal 20. novembra 2018 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Pravidelne využívame tento stály servis profesijných informácií o štúdiu na stredných školách pre deviatakov a ôsmakov, aby sme im umožnil i nahliadnuť do problematiky deviatich študijných odborov, ktoré ponúkame. Strategická poloha nášho stánku/kóje znamenala značnú výhodu, veď prezentačné video našej SPŠ Samuela Mikovíniho nadchne, alebo aspoň zaujme každého jednak historickou budovou bývalej akadémie, vybavením laboratórií, odborných učební, ateliérov, atraktívnou polohou školy v botanickej záhrade a aktivitami jednotlivých študijných odborov v prekrásnej scenérii Banskej Štiavnice (prax geodetov a živoťákov, plenéry výtvarníkov…).  Samozrejme, vlajková loď odevného dizajnu – módna prehliadka, zaradená do programu na javisku, vždy pritiahne pozornosť publika.  Mgr. art. Larisa Gombárová pokladá 22. ročník Stredoškoláka za jednu z najvydarenejších prezentačných akcií stredných škôl z hľadiska výbornej organizácie usporiadateľov(CPPPAP a MSKC Žiar nad Hronom), dodržiavania časového harmonogramu módnych prehliadok, či priestornej šatne. Všetky uvedené atribúty pomohli dôstojne prezentovať odbor odevného dizajnu s čerstvými  modelmi – novinkami. Počas komentovanej prehliadky Mgr. art. Gombárová pripomenula aj ostatné študijné odbory SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Od 9:00 do 15:00 boli všetci naši študenti a vyučujúci k dispozícii perspektívnym i menej perspektívnym záujemcom o štúdium.


LEVICE 22.11.2018

 

_DSC0921

Naši študenti v uniformách ozdobou pochodu Akademikov 2018

Októbrová Štiavnica už tradične prežíva podujatie Akademici v Banskej Štiavnici, ktoré je trochu mimo hlavnej sezóny kultúrneho leta, pričom však nestráca na dôležitosti a výnimočnosti.

V intenciách Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici organizovalo Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s partnermi: SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici a Banskoštiavnicko – hodrušského baníckeho spolku už 12. ročník pochodu Akademikov, ktorý sa konal 12. októbra 2018. Z 11 nástupníckych univerzít a fakúlt, ktoré uvedenú deklaráciu podpísali, sa 12. ročníka zúčastnili univerzitní pedagógovia a ich študenti zo Šoprone, Miškovca, Dunaujvárosa, Óbudy z Maďarska, z Ostravy a delegácie z  z Fakulty BERG a Hutníckej fakulty z TU Košice a  Lesníckej fakulty TU vo  Zvolene.

Naša škola: Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici má tú česť, že sídli v priestoroch slávnej Baníckej akadémie, a tak sa slávnostne naladí, vysvieti priečelie a otvorí náruč slávnostnému sprievodu, ktorý tradične prechádza schodišťom a končí vo vestibule. Navyše v čele sprievodu pochodovali naši študenti oblečení v baníckych uniformách s fakľami v rukách, ktorí oživili pochod.

Slávnosť vo vestibule otvoril riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič, ktorý privítal vzácnych hostí, študentov nástupníckych škôl a všetkých, ktorí sa zúčastnili pochodu Akademikov. Spevokol Štiavničan začal spievať hymnu študentov Gaudeamus. Spieval celý vestibul a nám naskočili zimomriavky z nevšedného zážitku. Nasledovali príhovory prof. Dr. Pétra Szúca, dekana Fakulty zemských náuk a inžinierstva TU v Miškovci, prof. Ing. Michala Cehlára, dekana Fakulty BERG TU Košice, dekanky Hutníckej fakulty TU Košice doc. Ing. Ivety Vaskovej a prodekanky pre rozvoj Vysokej školy báňskej  – TU Ostrava, doc. Ing. Hany Staňkovej, PhD. Vo svojich prejavoch podčiarkli dôležitosť uchovávania akademických tradícií práve v našom meste, v priestoroch našej krásnej školy.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu