Ocenenie študentiek primátorkou mesta

Ocenenie študentiek SPŠ Samuela Mikovíniho ku Dňu študentstva primátorkou mesta

 V utorok 19.  novembra 2018 ožila radnica.

 Každoročne na jeseň  privíta pani primátorka Mgr. Nadežda Babiaková v  obradnej sieni Mestského úradu v Banskej Štiavnici stredoškolákov , ktorí dôstojne reprezentujú svoje školy, dosiahli vynikajúce študijné výsledky, majú vzornú dochádzku a umiestnili sa na popredných miestach v súťažiach: SOČ, chemická olympiáda, olympiáda v cudzích jazykoch, v športových súťažiach…

Po krátkom kultúrnom programe, ktorý umocnil slávnosť  odmeňovania študentov pri príležitosti Dňa študentstva,   pani primátorka  každému študentovi odovzdala darček. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy nasledovala spoločná fotografia všetkých zúčastnených.

Ocenené študentky:

Katarína Antalová               IV.Z    (za vynikajúci prospech, účasť nastredoškolskej odbornej činnosti)

Zuzana Maruniaková         IV.G    (za vynikajúci prospech)

Adriana Sabolová                IV.K    (za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy)

Michaela Smilková              IV.B    (za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy)

Paulína Grolmusová           IV.P    (za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy)

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu