Krása knižných väzieb

Unikátna výstava vo vestibule SPŠ Samuela Mikovíniho

V utorok 2.2.2016 sa konala vernisáž výstavy Krása knižných väzieb, na ktorej môžu milovníci krásnych kníh uvidieť to najlepšie zo 4. archívnej kníhviazačskej súťažnej  prehliadky vyhlásenej Štátnym oblastným archívom v Třeboni a Pobočkou Českej informačnej spoločnosti pri Národnom archíve.

Jedným z dôvodov, prečo sme sa stali jediným miestom na Slovensku, kde sa vystavujú najlepšie súťažné práce je fakt, že štyria z ocenených autorov knižných väzieb sú naši absolventi umeleckého  odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo, zameranie papier, knižná väzba a staré tlače. Ocenenia získali : Radomír SLOVÍK – prodekan  Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli: Čestné uznanie za umelecké stvárnenie knižnej väzby ako jeden z našich prvých úspešných absolventov, Ivan KOPÁČIK -vyučujúci na Fakulte restaurování v Litomyšli, Zvláštna cena riaditeľa Odboru archívnej správy Min. vnútra ČR a Zvláštnu cenu riaditeľa Juhočeského múzea v Č. Budějoviciach, Tomáš PALOU/Štátny archív, Levoča/ Čestné uznanie za umelecké stvárnenie knižnej väzby a Lenka  FAJMONOVÁ /Univerzitná knižnica Bratislava/.

Kníhviazačské zručnosti a umelecká invencia sa snúbia v exponátoch výstavy , ktorá má široký medzinárodný rozmer.  Knihári, reštaurátori, archivári a študenti odboru reštaurovania  z 8 krajín: Holandsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Poľsko a ČR, pol roka pracovali na vytvorení exkluzívnych knižných väzieb. Každý súťažiaci dostal jeden výtlačok knihy Obrázky ze starých Budějovic – město a krajina v kresbách Friedricha Blumentritta v surovej podobe / neorezané a nezviazané zložky/. Sami si zvolili typ väzby a výzdoby. Porota hodnotila remeselné spracovanie/ remeselne dokonalá knižná väzba/ a umelecko – výtvarné poňatie knih/ použité aplikácie, knižné objekty ai. Súťažilo sa v troch kategóriách:  1. pracovníci archívov a knižníc, 2. študenti SŠ a VŠ odboru reštaurovania, 3. profesionálni a amatérski knihári.

Výstava jedinečných knižných väzieb je inštalovaná v priestoroch vestibulu SPŠ Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici a potrvá do piatku 27. 2. 2016. V prípade záujmu o odborný výklad kontaktujte radovan.blaho@gmail.com.

Mgr. Beata Chrienová

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu