Mini workshop japonskej kaligrafie

ood Artist YOSHIMI USUI  predviedla dokonalú techniku japonskej kaligrafie študentom –    konzervátorom papiera a starých listín.

Najlepšie nápady sa rodia spontánne. V tom nás utvrdila uznávaná gastronomická umelkyňa Yoshimi Usui, keď  počas prehliadky Botanickej záhrady a SPŠ S. MIkovíniho prekvapila našich kolegov návrhom, že v piatok  pripraví pre študentov malý kurz japonskej kaligrafie . Presne o deviatej, tak ako sľúbila, pootvorila dvere do tajomného umenia .

Pre Japoncov je kaligrafia umeleckým dielom, ktoré umožňuje !vidieť” myšlienky i pocity umelca.. Vychováva, učí etikete a sebaovládaniu. Pre Yoshimi Usui, ktorá vyštudovala v Tokiu vysokú umeleckú školu, zostala celoživotnou záľubou. Vzácna návšteva vyžadovala ticho , najprv v trecej miske tyčinkovým tušom miešala  čierny tuš a prizvala si na pomoc aj študentov / v tradičnej kaligrafii trvalo miešanie tušu aj 4-5 hodín! /. Na lavici mala úhľadne poukladané kaligrafické štetce / rôznej hrúbky a kvality, napr. zo soboľa alebo kuny/, tyčinkové tuše, ručný papier, ktoré jej poskytla naša škola .

Študenti i  vyučujúci s neskrývaným záujmom sledovali graciózne ťahy štetca na ručnom papieri. Prekvapila ma skromnosť a ochota, s akou písala vizitky s našimi menami v japonskom preklade. Dokonca  aj vysvetlila , čo naše mená znamenajú. Výsledkom jedinečnej improvizácie sa stala séria : kaligrafický prepis názvu našej školy, dodatok: ďakujem veľmi pekne, dátum a podpis umelkyne. Zdôraznila dôležitosť harmónie medzi bielom a čiernou a vertikálnymi a horizontálnymi ťahmi. Veľmi rýchlo vyrobila pečiatku so svojím menom . Skalpelom vyrezala predkreslenú skratku “YO”na obyčajnej gume. Popri písaní vysvetľovala, že existujú 4 jazykové  systémy zápisu japonského jazyka : katakana, hiragana , kandži  a romadži. / napr. len počet znakov kandži  sa odhaduje na niekoľko desiatok tisíc!/. Príjemná hodinka strávená  v spoločnosti YOSHIKO USUI nám poodhalila kaligrafiu ako hlboko duchovné umenie , ktoré môže výrazne zmeniť náš pohľad na všetko, čo robíme…Dúfam, že prváci a tretiaci, ktorí mali to šťastie, že sa mohli prizerať elegantnému umeleckému písmomaliarstvu, budú dostatočne motivovaní pri zvládaní náročných techník kaligrafie.

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí  pomohli zorganizovať mini workshop a najväčšia vďaka patrí, prirodzene, Yoshimi Usui, že  nám venovala  kus zo svojho  vzácneho času.

Mgr. Beata Chrienová

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu