dsc_7204

Maturita 2016 – obhajoby

Maturitný stres, zhon a strach už dávno „odnes čas“. Naši absolventi nám svojimi prácami v rámci Praktickej časti odbornej  zložky maturitnej skúšky  dokázali, že čas venovaný štúdiu a návrhom nepremárnili… Ráčte vstúpiť do kreatívneho sveta jednotlivých študijných odborov……

DIZAJN, GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN

Klaudia Bačíková
Téma: Výstavný priestor
Žiačka prezentovala výstavnú kóju navrhnutú pre firmu Slovakia Gift /suveníry so slovenskou ornamentikou/. Graficky spracovala predlohu pôvodných slovenských výšiviek, ktoré umiestnila na tapety, mozaiky a interiérové doplnky. Kója je navrhnutá do výstavných priestorov Agrokomplexu Nitra. /obrázok v popredí/

Kristína Klinovská
Téma: Interiér komerčného priestoru: Predajňa kobercov Cara
Žiačka sa inšpirovala pri realizácii návrhu  predajne kobercov tvarom písmena L a stupňovitým tvarom pyramíd, čím dosiahla istú symetriu. /maketa v strede/

Rastislav Vaverčák
Téma: Komerčný priestor: Apollis – interiérová štúdia posilňovne /maketa v pozadí/.

Klaudia Rokytová
Téma: Firemná identita: Firma WAY INDUSTRIE so sídlom v Krupine
Žiačka sa snažila podporiť firmu svojho rodného mesta návrhom moderných vizitiek, kalendára, brožúrok, letákov, hlavičkového papiera, nálepiek, potlače na tričká a darčekových predmetov.

Viktória Mikulášiová
Téma: Firemná identita / Tlačiareň /

Dominika Bačíková
Téma: Firemná identita /Autoservis BS auto s.r.o. v Banskej Štiavnici/
Žiačka vytvorila LOGO firmy, ktorá je v B. Štiavnici synonymom spoľahlivosti a precíznosti.

Tadeáš Bugár
Téma: Informačný systém
Žiak pracoval na návrhu systému pohybu a celkovej orientácie v budove polikliniky. Zvolil si farebné vodiace línie, ktoré vytvárajú pozitívnu atmosféru a sú strategicky aplikované v priestore, spájajú hlavnú tabuľu s dverami príslušných  ambulancií. Cieľom návrhu bolo uľahčiť orientáciu pacientov v priestore polikliniky.

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Ester Bábiková
Téma: Grafický a propagačný materiál
Žiačka propagovala akčnú počítačovú hru Dishonored  /využila maľbu na počítači/

Kristína Bátorová
Téma: Reklamná kampaň pre firmu AVON

Lívia Jelenčíková
Téma: Značka a dizajn pre mladých: RAVE

Michaela Svetlíková
Téma: Priestorový pútač: Firma Servis metal /zaoberajúca sa predajom farebných kovov/
Žiačka vytvorila priestorový objekt inšpirovaný portrétom nemeckého speváka
/materiál: alobal, drôt, sadrokartónové skrutky, textilné gombíky s kovovým vzhľadom/.

Michal Šedivý
Téma: Návrh webovej stránky
Žiak navrhol webovú stránku a e-shop pre rodinnú firmu Sníček, ktorá sa zaoberá predajom tovaru pre najmenších.

Katarína Špinerová
Téma: Propagačný materiál
Žiačka prezentovala propagačný materiál vytvorený pomocou techniky digitálnej maľby k počítačovej hre Telgartentales

Iveta Říhová
Téma: Piktogram, logotyp
Žiačka pomocou programu Adobe Illustrator vytvorila piktogramy do mapy hlavného mesta Azerbajdžanu Baku. Piktogramy športových disciplín boli súčasťou projektu 1. Európske hry Baku 2015.

Kristína Vlčková
Téma: Priestorový pútač
Žiačka predstavila zaujímavý priestorový pútač pre populárnu Antigravity jogu – cvičiacu ženu z jemného drôtového pletiva zavesenú v hamocku.

PROPAGAČNÁ GRAFIKA

Ivana Golianová
Téma: Autorská kniha
Žiačka spracovala tému do podoby Moderného herbára, pričom sa inšpirovala tvorbou Tomáša Kompaníka, zároveň graficky spracovala slovenské ľudové vzory výšiviek.

Katarína Nitrayová
Téma: Kalendár 2017
Žiačka vo svojom kalendári vychádzala z fotoportrétov  vyučujúcich, ktoré pretransformovala do podôb komixových hrdinov. Vytvorila tak vtipne ladený súbor pomocou programu Photoshop a Illustrator.

Benjamín Pálenkáš
Téma: Filmový plagát
Žiak pomocou digitálnej maľby vytvoril zaujímavý plagát k filmu Deadpool

Lukáš Pšenčík
Téma: Návrh webovej stránky
Návrh webovej stránky Raffeisen banky sa týkal najmä redesignu hlavného menu a prihlásenia sa do internetbankingu

Marek Struhár
Téma: Časopis
Grafická úprava motoristického časopisu v obľúbenom retro štýle zaujala milovníkov krásnych amerických áut z rokov 1960-1970. Žiak pripravil jemné ale elegantné a štýlové retro prevedenie časopisu podľa svojich predstáv.

ODEVNÝ DIZAJN

Juliana Brnáková
Téma: Folklór
Nežné biele šaty z úpletu a šifónu vychádzali z krásy  slovenského ľudového kroja. Podčiarkli známy fakt, že  v jednoduchosti sa skrýva elegancia.

Na fotografi: biele šaty/J. Brnáková/, červené tielkoú/D. Slováková/ a vesta/V. Kladivíková/

Simona Folková
Téma: Textilný objekt
Interiérový textilný objekt vychádza z variácií autoportrétov, ktorý vytvorila na doskách potiahnutých plátnom, pomocou bavlniek dosiahla  plasticitu svojich autoportrétov.

Nicolette Ftáčková
Téma: Metamorfóza
Moderná princezná nosí šaty navrhnuté autorkou, na ktorých sú na čiernom pozadí nápisy: A čo sa stalo s princeznou?  Rada sa tvári nevinnou bábikou…
Súčasťou práce je i poetický pohľad na modernú princeznú, ktorá srší dôvtipom a múdrosťou… lezie po stromoch… neuznáva etiketu…

Veronika Kladivíková
Vo svojej práci: Dámska vesta s kapucňou, oživila tradičné remeselné techniky plstenia ovčej vlny. Inšpirovala sa aj krehkou krásou kvetu mučenky.

Petronela Pavlovičová
Téma: Dezén
Žiačka si zašla po inšpirácie do tajomného sveta domorodých Maurov. Pomocou sublimačnej potlače a sieťotlače vytvorila zaujímavú potlač na tričká.

Daniela Slováková
Téma: Inšpirácia odevom 20. storočia
Z komixovej maľby Roya Lichtensteina / zakladateľ pop – artu/parafrázovala  portrét ženy z obrazu. Pôvodné blond vlasy prefarbila na modro, obraz vložila do jednoduchého tielka: „do rozumového sveta konvencií“.

Konzervátorské a reštaurátorské práce – papier, staré tlače, knižné väzby

Nikola Hľadajová
Téma: Faximília historickej listiny na pergamene

Lucia Šmikniarová
Téma: Kópie drevorezu z titulu Jána Amosa Komenského Orbis pictus

p1180510_original

Terénne cvičenia 2016

V dňoch 25-28.4.2016 sa študenti 1. a 3. ročníka zo SPŠ  Mikovíniho v Banskej Štiavnici z odborov Geodézia kartografia a kataster a Životné prostredie zúčastnili terénnych cvičení na Počúvadlianskom jazere, ktoré viedol Ing. Miroslav Jausch, učitelia odborných predmetov Ing. Dalibor Kostra, Ing. Ingrida Miháliková Ing. Slavomíra Kašiarová PhD.  Pobytu na Počúvadle sa zúčastnili aj žiaci ZŠ z rôznych regiónov, ktorí získali pobyt ako jednu z cien v rámci súťaže, alebo prejavili záujem študovať na našej škole a chceli vidieť praktické úlohy v teréne. Aj keď aprílové počasie nebolo prívetivé, na chate Lodiar nám spríjemnili pobyt p.správca a pani kuchárky, ktoré sa o nás dobre starali.

Prvý deň pricestoval  geodet  Ing. Juraj Gajdošík z firmy GEOSPOL Gajdošík z Košíc, aby nadchol našich geodetov inšpiratívnou prednáškou  a ukážkou „Využitia UAV technológií v geodézii“. UAV sú bezpilotné diaľkovo riadené lietajúce zariadenia – drony. Drony možno využiť na monitorovanie poddolovaných území, meranie tepelných prestupov, mapovanie infraštruktúr, 3D modelovanie a vizualizácie. Poobede sa spracovala nalietaná časť záujmového územia, z ktorej sa urobila vizualizácia 3D modelu chaty Lodiar. Prednáška a najmä praktické ukážky využitia dronov sa stretli s obrovským nadšením nielen u žiakov ale aj u ich vyučujúcich. Ďalší deň ich čakali náročné úlohy na orientáciu v teréne a vytyčovanie pomocou GNSS – GPS technológie. Doobeda mali študenti súťaž, ktorú pripravili lektori- hľadali polohu bodov pomocou súradníc zadaných do GPS, pričom plnili úlohy a po ich splnení získali sladkú odmenu. Pomocou aplikácie v mobile študenti vyhľadali 4 geokešky – skrýše v okolí jazera Počúvadlo. Tie obsahovali malú krabičku s drobnosťami a zápisníkom kde sa zapisovali všetci nálezcovia. V ďalších dňoch študenti zmapovali záujmové územie v okolí chaty a spracovávali výsledky svojich prác v geodetických programoch do pôsobivých prezentácií, ktoré predstavili študentom a kolegom  na ďalší deň.

Žiaci z odboru Životné prostredie  v prvý deň absolvovali výstup na Sitno, kde sa oboznámili s históriou hradu. Na druhý deň sa presunuli do obce Štiavnické Bane, kde  mapovali biotopy v okolí tajchu Vindšachta , kde sledovali zmeny ekosystémov po napustení tajchu. Podľa metodiky  realizovali ekologické hodnotenie jednotlivých stavieb, dvorov, záhrad, sadov, spevnených brehov, chodníkov a ciest, drevín, cintorínov a ďalších zložiek obce a pozreli si vodohospodárske prepojenie  tajchu Bakomi, Vindšachta, Evička. Následne  sa  presunuli  do rekreačnej oblasti Richňava, kde si všímali jednotlivé parametre pre vyhodnotenie  SWOT analýzy a možného potenciálneho rozvoja danej oblasti. Vo večerných hodinách, keďže ešte počasie prialo si všetci opiekli klobásky  či špekáčky na ohníku. Na tretí deň, aj napriek nepriaznivému daždivému počasiu, Živoťáci vyhodnocovali pórovitosť, merali koridory, uzly, siete, v chatovej oblasti a  možnosti kontaminácie územia Počúvadla. Porovnávali staré historické mapy so súčasnými. V poobedňajších hodinách vyhodnocovali  odobrané lišajníky z danej oblasti, ktoré sú známe ako bioindikátory znečistenia ovzdušia a spracovávali výsledky svojich prác do prezentácie, ktorú si všetci odprezentovali po večeri pred svojimi spolužiakmi..

Počasie bolo naozaj aprílové, čo k prírode patrí, a keďže nám nepohoda nevadí budeme sa  tešiť na  terénky budúci školský rok.

Ďakujeme pánovi Petrovi Ernekovi za  kvalitné ubytovanie, možnosť využívať, welnes, bazén  a za výborne pripravené jedlo od pani kuchárok.

Miháliková, Kašiarová

img_6153_original

Plavecký výcvik 2016

Plavecké nádeje SPŠ S Mikovíniho – marec 2016 aneb plávanie rozvíja plavecké zručnosti a formuje osobnosť človeka….

Deň prvý: Krásne slnečné pondelkové ráno a prváci plní očakávania a nádejí, že pokoria …svoje osobné rekordy. A tak sa aj stalo. Pod vedením šéfa kurzu Mgr. M. Prokeina a trpezlivých inštruktorov: Mgr. T. Štepánekovej a Ing. D. Kostru mal každý prvák šancu zdokonaliť sa . Nasledovalo klasické delenie do skupín podľa výkonnosti. Najlepšie: torpéda trénoval p. prof. Prokein, Ing. D. Kostrovi sa ušla stredná partia a Mgr. T. Štepáneková mala na starosti neplavcov. Tí mali z vody najväčší strach, ktorý vďaka trpezlivému a láskavému prístupu p. profesorky prekonali  a naučili sa plávať!!!
Plavecký očami sediacich: – pozorovali sme pekných chlapcov v plavkách
–    Niektoré plavecké pokusy boli dosť komické
–    Tak by som sa hodila do vody!!!
–    Žiadna škola, žiadne úlohy, týždeň bez stresu!

2. – 4. Deň : plávame, plávame, plávame
Čerešnička: občas sme si mohli zaskákať , čo tiež vyvolalo salvy smiechu.
Selfie uprostred bazéna s p. prof. Kostrom, super!
Vyznanie neplavca/kyne: Bála som sa . Veľmi. Ale odhodlala som sa . Riadila som sa heslom: „Každý deň urob niečo, čoho sa bojíš!“ A vyšlo to.

Ako iniciatívny človek som ako prvý okúsil bazén tradičnou slovenskou skokovou verziou : pupkáčom, dosť drsné…

Figurant Samo/ miestami aj nedobrovoľne/ predvádzal topiaceho sa , ktorého záchranu sme si vyskúšali. Je to záhada, ale …prežil!!!

Nerada sa na verejnosti ukazujem v plavkách, ale rodičia ma presvedčili a podporili. Teraz NEĽUTUJEM.
Kto vymyslel angličáky a cupkanie okolo bazéna ?!

Vraj plávam ako penzista,“ povzbudil ma pán prof. Prokein

Deň posledný:“ Neľutujem, ani jedinú chvíľu s tebou..“/žiada sa nám dodať: plavecký môj /Po pretekoch sme sa ocitli na naozajstnom stupni víťazov a  dostali sladkú odmenu. VŠETCI!!
Záver: 9,99 opýtaných z 10 -tich  by si radi plavecký kurz zopakovalo…

A to je vďaka pedagógom a vizitkou školy. Ďakujeme prvákom, že boli fajn partia a Mgr. M. Prokeinovi, Mgr. T. Štepánekovej a Ing. D. Kostrovi za atmosféru  a trpezlivosť.

Podklady: prvácke zápisky a zážitky spracované Mgr. B. Chrienovou

img_5885_original

Dojmy z lyžiarskeho kurzu 2016

Lyžiarsky kurz: pod pozorným vedením vedúceho Mgr. Martina Prokeina a inštruktorov / zároveň aj pedagogického dozoru/: Mgr. Tatiany Štepánekovej a Mgr. Petra…..  zažilo 28 vďačných študentov Jv dňoch….

  • Začnem tým, že na lyžiarskom sme boli skvelý kolektív, čo sa týka učiteľského zboru aj spolužiakov. Zažili sme krásne slnečné dni, ale aj dni, kedy kvôli hmle a sneženiu nebolo vidieť na krok. Nádherná príroda na Donovaloch a ten výhľad z vrcholovej stanice lanovky, no proste paráda! Každý deň sme sa vracali na chatu, mimochodom veľmi útulnú, unavení a zmorení zimou, ale po výdatnej večeri sme zázračne ožili pri biliarde a stolnom futbale. Večer nás čakal welness , sauny a vírivky, kde sme si regenerovali svoje ubolené telíčka.
  • No prišiel deň, keď sa väčšine z nás nedarilo a užili sme si pár nepríjemných pádov, dokonca aj pani profesorka! V tento deň náš spolužiak Andrej, inak veľmi dobrý lyžiar, spadol a zranil si koleno. V priamom prenose sme tak mohli pozorovať aj zásah horskej záchrannej služby. Všetko nakoniec dobre dopadlo a môžem potvrdiť, že všetci sme si lyžiarsky užili a určite sa tešíme na budúci rok! /Alex Štoselová /
  • Nabitý program začínal budíčkom , nás – spáčov, už o šiestej, aby sme stihli raňajky a vystrojení s prilbami v rukách včas prišli na autobus. Niektorí podriemkavali, iní vtipkovali, debatovali a zabávali sa, tak nám cesta na Donovaly rýchlo ubehla. Vyrojili sme sa na parkovisko, kde nás podľa výkonnosti čakalo Záhradište / začiatočníci/ či Nová hoľa/ pokročilí a profíci/. Po tretej hodine popoludní sme vyčerpaní dobehli k autobusom, kde sme dojedali obedové balíčky, aj sme si zaspievali a odpočívali. Lyžiarsky bol pre mňa krásnym zážitkom, ktorý by som si rada zopakovala. /B. Dodoková –II.P/
  • Prvý deň bol zaujímavý, keďže sme sa po roku museli dostať do formy. Myslím, že zážitky na lyžiarskom stáli za to ./Ilavský/
  • Na lyžiarskom sa mi veľmi páčilo aj kvôli tomu, že tento rok sme ho mali úplne zadarmo. Teplé dni spôsobili, že sneh bol ťažký, ale tretí deň sa počasie umúdrilo a svah bol super./ Tomáš Bartolovic/
  • Snehu nikde , od Košíc idem s lyžami cez pol krajiny a sprevádzali ma divné pohľady ľudí. Bol to veru zvláštny pocit. Ale Donovaly , to bol iný svet… Kopa snehu, perfektné lyžovanie, nič viac si človek nemôže priať! / Samo Schreiber/
vesmir_020_original

Vesmír a zážitkové vyučovanie

Po prebratí učebného celku Vesmír a slnečná sústava sa študenti technických odborov SPŠ S. Mikovíniho vybrali na exkurziu do Hvezdárne a Zážitkovo – vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach.

V Atlantis centre sme sa oboznámili s jednotlivými planétami Slnečnej sústavy, s históriou ich skúmania a budúcimi výzvami pre ľudstvo pri spoznávaní vesmíru. Fantazírovali sme o mimozemšťanoch a hľadali odpovede na otázky, ktoré si ľudstvo v súvislosti s vesmírom  a našom mieste v ňom kladie od nepamäti.

Vo hvezdárni nás nadšenci pozorovania vesmírnych telies poučili o ďalekohľadoch, ktorými možno pozorovať hviezdy a úkazy na oblohe. Je úžasné, že viaceré časti hlavného teleskopu si pracovníci hvezdárne zostrojili sami. Pri prezentácii v kupole, ktorá predstavovala oblohu a pohľad do vesmíru, sa premietala obloha a rôzne animácie, vďaka ktorým sme takmer na vlastnej koži prežili pobyt vo vesmíre, preleteli sme pásmom asteroidov pri Jupiteri, pozreli sme sa na nočnú oblohu očami starých Grékov, naučili sme sa orientovať na nočnej oblohe, určovali sme sever, takže sa v noci nestratíme. Fascinoval nás pohľad na Slnečnú sústavu z vesmíru, kde sa naša modrá planéta vynímala medzi ostatnými planétami ako žiarivý klenot.

Neskôr     sme sa do sýtosti nasmiali a vybláznili pri interaktívnych objektoch, prostredníctvom ktorých sme spoznávali fungovanie mnohých fyzikálnych a prírodných javov v praxi. Overili sme si zákon akcie a reakcie, magnetizmus, silu a prúdenie vetra, príťažlivú silu zeme, odraz a lom svetla pomocou zrkadiel, pôsobenie sily po určitej dráhe, veľkosť rotačnej sily, naklonenú rovinu, orientáciu v priestore a mnoho ďalších zákonitostí. Najviac času sme strávili tvorbou obrovských bublín, ktoré demonštrovali povrchové napätie v kvapaline. Bolo zábavné ocitnúť sa vo vnútri bubliny, alebo sa vďaka optickým ilúziám zbaviť tela.

Po návrate nás ešte čakala práca na vypracovaní zadaní a skupinové prezentácie, ktoré sme si navzájom ohodnotili. Vďaka tejto exkurzii sme si vyskúšali prácu v tímoch a spoločne prezentovali zážitky, dojmy i novonadobudnuté vedomosti.
Na záver možno konštatovať, že naši študenti sa spontánne zapájali do ponúkaných aktivít a viackrát prekvapili pracovníkov centra a hvezdárne svojimi vedomosťami.

RNDr. Valentína Vajsová

image5_original

Silový úspech študentov

Dňa 7. mája 2015 sa študenti  SPŠ S. Mikovíniho, pod vedením ich učiteľa telesnej a športovej výchovy Martin Prokeina, zúčastnili celoštátnej Olympiády stredných škôl Gaudeamus igitur v Trnave. Účasť bola priamoúmerná dôležitosti tohto podujatia. Svoje sily si prišlo zmerať až 1200 športovcov zo všetkých krajov. Súčasťou tejto akcie boli aj MSR v silovom päťboji, na ktoré sme postúpili priamo ako víťazi okresného kola. Úlohou nášho družstva, ktoré tvorili študenti: Marcel Kšenzulák, Jiří Salzman, Lukáš Malatinec a Denis Ilavský, bolo obhájenie minuloročného tretieho miesta, čo bola už na prvý pohľad náročná úloha.

V silovom päťboji sa súťaží v nasledujúcich disciplínach: zhyb na hrazde, tlak v ľahu so 60 %  telesnej hmotnosti, bicepsový zdvih v stoji so 40 %  telesnej hmotnosti,  kľuky na bradlách a drepy s 80 % telesnej hmotnosti. To všetko na maximálny počet opakovaní.  Naši študenti počas celej súťaže podávali bojovné výkony a až do poslednej disciplíny sme figurovali na štvrtom mieste. Posledná disciplína je už dlhodobo naša najsilnejšia zbraň, čo sa prejavilo aj na konečnom výsledkom a obhájili sme skvelé tretie miesto v rámci MSR so ziskom 755 bodov.

Veľká vďaka patrí študentom našej školy za obdivuhodný  výkon a vzornú reprezentáciu nielen našej školy, ale aj celého mesta.

image2_original

Lyžiardsky výcvik 2015

Dokonalý lyžiarsky : Počúvadlo – Salamandra 2015

Február 2O15. Nadšenci nádherného adrenalínového športu sa v plnom počte dostavili, aby prežili päť nezabudnuteľných dní lyžiarskeho výcviku. Nad bezpečnosťou bdeli a ochrannú ruku držali inštruktori: vedúci výcviku Mgr. Prokein, Mgr. T Štepáneková a hosťujúci Mgr. Peter Tomaník

Ani jarné prázdniny, ktoré vzápätí nasledovali, nezotreli chvály našich študentov na: všetko….

Podmienky: Po kolená snehu, mrazivo, slnečno, výborne upravený svah, dobrá partia. Presun z Hornej Rovne k vrcholovej stanici lanovky sa stal už na druhý deň rutinou.

Lyžovačka: Parádna, len sa nám málilo, škoda, že sme nemali viac voľných jázd. Slnko nám opálilo líčka, čo viac si možno priať ? Inštruktori nás neúnavne trénovali, aby z nás boli hviezdy. Videá sú dôkazom ! Snažili sme sa dodržiavať Biely kódex, tak ani k zraneniam nedošlo.

Strava: Samé fajnoty, riadne nás vykŕmili.  Ani nevládali všetko zjesť. A dezerty! Zmrzlina a horúce maliny , mňam!

Relax: Bazénik, sauna , najmä bylinková regenerovali naše vylyžované telíčka.

Sitno: Dlhý a náročný výstup /niekedy aj po štyroch/ vystriedal nečakane rýchly zostup – expresne sme sa  zošuchli až na Počko.

Voľný čas: stolný tenis, stolný futbal, biliard, telka,

Haluz týždňa:

č. 1: dvojica prof. Prokein a Andrej z I.B predviedli, ako sa dá podliezať popod spolujazdca a zabaviť pol svahu, až kým ich bubon nerozdelil J

č.2: Disko tance chalanov na rumunskú nôtu /Na vlastné oči videl a ešte teraz sa smeje prof. Prokein/.

A hodnotenie tretiačky : Tretíkrát som bola na lyžiarskom a vždy bola  skvelá  zábava. A tento rok sme ani nič nevyviedli.

Ďakujeme SPŠ Samuela Mikovíniho, ďakujeme vedeniu školy, ďakujeme pánom profesorom, ďakujeme rodičom, ďakujeme parťákom na svahu, ďakujeme p. Ernekovi, ďakujeme skvelým kuchárkam, ďakujeme p. Bosákovi, ďakujeme kolektívu lanovky J

Autori: prváci, druháci, tretiaci

akademici_-_12.10.12_-_foto_c_luzina__75__original

250. výročie školy

Banská Štiavnica, už od 12. storočia zvaná terra banensium - krajina baníkov. Žijeme v 21. storočí a na každom kroku cítime, ako baníctvo ovplyvňovalo život mesta a sformovalo ho do dnešnej podoby.

Rok 1762 snáď najčastejšie skloňovaný letopočet dnešných dní v našom kraji. Samotná cisárovná Mária Terézia ho zlatými písmenami vpísala do dejín svetového akademického školstva, keď rozhodla o založení Baníckej akadémie. Ako čas ukázal, vzniklo najznámejšie centrum baníckej vedy a technológie v Európe a zároveň 1. vysoká škola technického charakteru na svete ! Vážnosť tejto inštitúcie podčiarkuje aj fakt, že riaditeľov školy/ ktorí vždy pochádzali z okruhu komorských grófov/vymenovával sám panovník.

Akadémia vychovala špičkových baníckych, hutníckych a lesníckych odborníkov a dôsledne dbala na prepojenie teórie s praxou/ už študenti 1. ročníka boli povinní min. raz za dva týždne sfárať do bane.
Najvýznamnejšou poctou pre akadémiu bolo vystúpenie francúzskeho chemika Fourrieho vo francúzskom národnom konvente, kde navrhol prevziať vyučovacie metódy akadémie pre novozaložený Ústav pre výchovu inžinierov v Paríži.
Nie každý z návštevníkov mesta vie, že kultúrnu pamiatku Baníckej a lesníckej akadémie tvorí komplex 11 budov, v ktorých sa vyučovalo /niektoré z nich boli postavené ako pôvodné meštianske domy a prispôsobené pre potreby vyučovania/.
Sme hrdí, že sídlime v najväčších a k tomuto účelu postavených neorenesančných budovách palácového štýlu, zároveň nás táto skutočnosť zaväzuje .Môžeme tak pokračovať vo vyše dvestoročných šľapajach akademikov. V duchu uchovania akademických tradícií sme pred rokom započali prípravy na najvýznamnejšiu kultúrno-historickú udalosť nášho regiónu.

Pre realizačný team pedagógov a zamestnancov školy, ktorí sa podieľali na príprave osláv, boli posledné mesiace hektické. Pracovali často do noci i cez víkendy. Zanietene, profesionálne, neúnavne. Dali najavo svoju spolupatričnosť so súčasnou alma mater.

12. október preveril opodstatnenosť dlhodobých príprav. Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho s finančnou podporou BBSK pripravila dôstojné podujatia a pamätné predmety k 250. výročiu.
Počas slávnostného zhromaždenia v Kostole sv. Kataríny, boli rektorom a dekanom pozvaných vysokých škôl odovzdávané pamätné grafické listy na ručnom papieri s motívom budovy posledného sídla akadémie. Návrh na grafický list pochádza z dielne Mgr.art M. Benďžalu, vyučujúceho grafiku na Akadémii výtvarných umení v B. Bystrici.

Ten istý motív prenesený na obrovský banner spolu s ďalšími tvoril výzdobu vestibulu školy počas slávnostného otvorenia výstavy AKO SA MERAL SVET o 16 00. Za prítomnosti vzácnych hostí, vyučujúcich a občanov mesta výstavu slávnostne otvoril Ing. M. Lukáč v zastúpení dekana SFSTU. Expozícia prekvapí laikov i odborníkov súborom unikátnych zememeračských prístrojov a pomôcok, ktoré sú aj po 150 rokoch funkčné a presné. Prístroje dopĺňajú kópie máp zo ŠÚBA. Nápad zorganizovať výstavu priniesol riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič po návšteve Šoprone a Lesníckeho a drevárskeho múzea, kroré uvedené prístroje zapožičalo.
Pri príležitosti výstavy Ako sa meral svet vydala naša škola rovnomenný zborník, ktorý čitateľa vtiahne do sveta histórie banského meračstva a prináša fotografie vystavených exponátov s krátkym popisom.

Po otvorení výstavy sa jej návštevníci presunuli pred mestskú radnicu, kde sa presne o 17 00 rozozvučali kostolné zvony na počesť pôvodného rozhodnutia o založení Baníckej a lesníckej akadémie, ktoré predniesla Mária Terézia. Po historickom ceremoniáli sa sformoval sprievod akademikov, ktorého súčasťou boli aj naši študenti v baníckych uniformách a pedagógovia a zamestnanci školy.
Sprievod doputoval v prítmí efektne presvetlenom fakľami pred budovu SPŠ S Mikovíniho, kde prof. RNDr. L. Miklós,DrSc odhalil pamätnú tabuľu k 25O. výročiu, ktorú venovali zamestnanci školy. a Tabuľa zo švédskej žuly je vsadená do dlažby pred hlavných schodišťom do budovy.Takto si chceme pripomínať dennodenne vzácne výročie.

Po tomto akte sa slávnostné zhromaždenie presunulo do vestibulu, kde zazneli príhovory akademických funkcionárov. Docent Lukeš, zástupca FCHTP STU vyzdvihol prácu stredoškolských učiteľov a Ing. Jánovi Totkovičovi odovzdal pozdravný list Prof. Jána Šajbidora, dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, v ktorom oceňuje prácu kolektívu školu a je pre nás významným úspechom.

Slávnostný deň dospel do záverečného pohostenia v jedálni školy, ktorého sa zúčastnili pozvaní hostia a učitelia a zamestnanci školy.
13. október prinesol so sebou ďalšie výrazné výročie, ktoré tak trochu zostalo v tieni akadémie, išlo o 150. výrošie založenia lesníckeho spolku a lesníckeho časopisu.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu