Banská Štiavnica, už od 12. storočia zvaná terra banensium - krajina baníkov. Žijeme v 21. storočí a na každom kroku cítime, ako baníctvo ovplyvňovalo život mesta a sformovalo ho do dnešnej podoby. Rok 1762 snáď najčastejšie skloňovaný letopočet dnešných dní v našom kraji. Samotná cisárovná Mária Terézia ho zlatými písmenami vpísala do dejín svetového akademického školstva, keď rozhodla o založení Baníckej akadémie. Ako čas ukázal, vzniklo najznámejšie centrum baníckej vedy a technológie v Európe a zároveň 1. vysoká škola technického charakteru na svete ! Vážnosť tejto inštitúcie podčiarkuje aj fakt, že riaditeľov školy/ ktorí vždy pochádzali z okruhu komorských grófov/vymenovával sám panovník. Akadémia vychovala špičkových baníckych, hutníckych a lesníckych odborníkov a dôsledne dbala na prepojenie teórie s praxou/ už študenti 1. ročníka boli povinní min. raz za dva týždne sfárať do bane. Najvýznamnejšou poctou pre akadémiu bolo vystúpenie francúzskeho chemika Fourrieho vo francúzskom národnom konvente, kde navrhol prevziať vyučovacie metódy akadémie pre novozaložený Ústav pre výchovu inžinierov v Paríži. Nie každý z návštevníkov mesta vie, že kultúrnu pamiatku Baníckej a lesníckej akadémie tvorí komplex 11 budov, v ktorých sa vyučovalo /niektoré z nich boli postavené ako pôvodné meštianske domy a prispôsobené pre potreby vyučovania/. Sme hrdí, že sídlime v najväčších a k tomuto účelu postavených neorenesančných budovách palácového štýlu, zároveň nás táto skutočnosť zaväzuje .Môžeme tak pokračovať vo vyše dvestoročných šľapajach akademikov. V duchu uchovania akademických tradícií sme pred rokom započali prípravy na najvýznamnejšiu kultúrno-historickú udalosť nášho regiónu. Pre realizačný team pedagógov a zamestnancov školy, ktorí sa podieľali na príprave osláv, boli posledné mesiace hektické. Pracovali často do noci i cez víkendy. Zanietene, profesionálne, neúnavne. Dali najavo svoju spolupatričnosť so súčasnou alma mater. 12. október preveril opodstatnenosť dlhodobých príprav. Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho s finančnou podporou BBSK pripravila dôstojné podujatia a pamätné predmety k 250. výročiu. Počas slávnostného zhromaždenia v Kostole sv. Kataríny, boli rektorom a dekanom pozvaných vysokých škôl odovzdávané pamätné grafické listy na ručnom papieri s motívom budovy posledného sídla akadémie. Návrh na grafický list pochádza z dielne Mgr.art M. Benďžalu, vyučujúceho grafiku na Akadémii výtvarných umení v B. Bystrici. Ten istý motív prenesený na obrovský banner spolu s ďalšími tvoril výzdobu vestibulu školy počas slávnostného otvorenia výstavy AKO SA MERAL SVET o 16 00. Za prítomnosti vzácnych hostí, vyučujúcich a občanov mesta výstavu slávnostne otvoril Ing. M. Lukáč v zastúpení dekana SFSTU. Expozícia prekvapí laikov i odborníkov súborom unikátnych zememeračských prístrojov a pomôcok, ktoré sú aj po 150 rokoch funkčné a presné. Prístroje dopĺňajú kópie máp zo ŠÚBA. Nápad zorganizovať výstavu priniesol riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič po návšteve Šoprone a Lesníckeho a drevárskeho múzea, kroré uvedené prístroje zapožičalo. Pri príležitosti výstavy Ako sa meral svet vydala naša škola rovnomenný zborník, ktorý čitateľa vtiahne do sveta histórie banského meračstva a prináša fotografie vystavených exponátov s krátkym popisom. Po otvorení výstavy sa jej návštevníci presunuli pred mestskú radnicu, kde sa presne o 17 00 rozozvučali kostolné zvony na počesť pôvodného rozhodnutia o založení Baníckej a lesníckej akadémie, ktoré predniesla Mária Terézia. Po historickom ceremoniáli sa sformoval sprievod akademikov, ktorého súčasťou boli aj naši študenti v baníckych uniformách a pedagógovia a zamestnanci školy. Sprievod doputoval v prítmí efektne presvetlenom fakľami pred budovu SPŠ S Mikovíniho, kde prof. RNDr. L. Miklós,DrSc odhalil pamätnú tabuľu k 25O. výročiu, ktorú venovali zamestnanci školy. a Tabuľa zo švédskej žuly je vsadená do dlažby pred hlavných schodišťom do budovy.Takto si chceme pripomínať dennodenne vzácne výročie. Po tomto akte sa slávnostné zhromaždenie presunulo do vestibulu, kde zazneli príhovory akademických funkcionárov. Docent Lukeš, zástupca FCHTP STU vyzdvihol prácu stredoškolských učiteľov a Ing. Jánovi Totkovičovi odovzdal pozdravný list Prof. Jána Šajbidora, dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, v ktorom oceňuje prácu kolektívu školu a je pre nás významným úspechom. Slávnostný deň dospel do záverečného pohostenia v jedálni školy, ktorého sa zúčastnili pozvaní hostia a učitelia a zamestnanci školy. 13. október prinesol so sebou ďalšie výrazné výročie, ktoré tak trochu zostalo v tieni akadémie, išlo o 150. výrošie založenia lesníckeho spolku a lesníckeho časopisu.