Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022

Termín talentových skúšok pre študijné odbory:

–   1. termín: 05. máj 2021

–   2. termín: 12. máj 2021

– 8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba

– 8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby

– 8641 M       propagačné výtvarníctvo

– 8610 M       odevný dizajn

– 8604 M       grafický dizajn

– 8603 M       grafický a priestorový dizajn

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 8.4.2021.

KRITÉRIA PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Škola umeleckého priemyslu

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: sup@mikovini.sk

Copyright 2020 © Škola umeleckého priemyslu